Metsien hiilinielu kasvuun Pirkanmaalla | Metsäkeskus

Metsien hiilinielu kasvuun Pirkanmaalla

Lisätietoja

Mari Lilja
projektipäällikkö
puh. 040 072 7048
mari.lilja(at)metsakeskus.fi

  

Pirkanmaalla on käynnistynyt kolmivuotinen Metsien hiilinielu kasvuun Pirkanmaalla -hanke. Hanketta toteutetaan koulutushankkeena Pirkanmaan alueella aikavälillä 01.05.2019 - 30.04.2022.

Metsien hiilinielu kasvuun Pirkanmaalla -hankkeen tavoitteena on kouluttaa metsänomistajia kestävän metsätalouden harjoittamiseen sekä lisätä metsänomistajien tietoisuutta metsiensä mahdollisuuksista. Näin luodaan edellytyksiä päätöksentekoon, joka johtaa metsien kehittymiseen monipuoliseksi hiilinieluksi metsäluonnon monimuotoisuus huomioiden.

Hankkeessa parannetaan metsänomistajien osaamista ja välitetään uusinta tutkimustietoa sekä kannustetaan kokeilemaan uusia ratkaisuja ja toimintamalleja metsätaloudessa.

Hanke sisältää kolme koulutuskokonaisuutta:

1. Koulutus nuorten metsien metsänhoidollisten keinojen hyödyntämisestä hiilinielun ja hiilivaraston kasvattamisessa.
2. Metsätilakohtaisen puuston hiilitaselaskelman kehittäminen ja metsänomistajien tiedottaminen.
3. Virtuaalisen metsänhoitosimulaattorin kehittäminen taimikonhoidon koulutukseen.

Hankkeen koulutuksia toteutetaan luentojen lisäksi pienryhmäopetuksena, retkeilyjen, käytännön maastokoulutusten sekä webinaarien, demonstraatioiden ja seminaarien avulla. Hankkeen koulutusten kokonaistavoite on 1 860 oppilastyöpäivää.

Hanketta rahoittaa Pirkanmaan ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta sekä hankkeeseen osallistuvat tahot. Hanketta hallinnoi ja toteuttaa Suomen metsäkeskus.

 

  

.