Arktinen älykäs metsäverkosto | Metsäkeskus

Arktinen älykäs metsäverkosto

Lisätietoja

Anne Annala
projektipäällikkö
p. 050 517 4077
anne.annala(at)metsakeskus.fi

 
   

Twitter: @metsaverkosto, #metsäverkosto

Metsäverkosto yhdistää lappilaiset metsäalan toimijat yhteen. Tavoitteena on tiivistää toimijoiden keskinäistä yhteistyötä, lisätä arktisen metsäosaamisen tunnistettavuutta ja näkyvyyttä sekä luoda yhteyksiä EU:n muiden alueiden ja kansainvälisten hankekumppaneiden kanssa. Nämä toimenpiteet vahvistavat alueen toimijoiden valmiutta hakea kansainvälisiä konsortiohankkeita eri rahoituslähteistä.

Hankkeen toimenpiteet

  • Arktisen älykkään metsäverkoston kartoitus ja kuvaus
  • Esittelymateriaalin julkaisu olemassa olevien kanavien kautta
  • Esimerkki- ja esittelykohteet
  • Biotaloustreffit 
  • Uuteen EU-rahoituskauteen valmistautuminen
  • Benchmarking Suomessa ja kansainvälisesti
  • Kv-vertailtavan tilastoaineiston koostaminen, päivittäminen ja julkaisu
  • Hankkeen sisäinen ja ulkoinen tiedotus

Älykäs erikoistuminen on Euroopan komission luoma lähestymistapa, joka tukee EU:n alueiden kehittämistoimintaa, kilpailukykyä ja innovaatiotoimintaa. Lappi on laatinut vuonna 2013 Arktisen erikoistumisen ohjelman vuosille 2014-2020. Yksi painopiste ohjelmassa on arktisten luonnonvarojen jalostaminen.

Arktinen älykäs metsäverkosto on uusi lisä Lapin klustereiden joukossa toteuttamassa Lapin arktisen erikoistumisen ohjelmaa. Metsäverkosto tekee tiivistä yhteistyötä erityisesti Arktinen teollisuus ja kiertotalous sekä Arktinen maaseutu -klusterin kanssa.

Klusteri- ja verkostotyössä päätavoite on alueen yritysten elinkeinotoiminnan edistäminen. Hyvinvoivat yritykset lisäävät Lapin elinvoimaisuutta alueena. Julkisten toimijoiden keskinäinen yhteistyön tiivistäminen ja vuoropuhelun lisääminen yritysten kanssa tukevat yritysten kehittämistavoitteita. Tämä on Metsäverkoston toiminnan keskiössä.

Hankeaika: 1.9.2017- 30.6.2020
Hankkeen hallinnoija ja päätoteuttaja: Suomen metsäkeskus.
Muut toteuttajat: Luke, Lapin ammattikorkeakoulu, Metsähallitus, MTK, Suomen 4H-liitto
Rahoittaja: Lapin liitto.
Rahoitusohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma
Budjetti: 441 142 €
EAKR:n ja valtion rahoitus: 352 912 €

Kansainvälisesti vertailtava tilastoaineisto 

Metsäverkoston Metsästä puhetta kirjoitussarja Lapin Kansassa

1.7.2020 Kari T Korhonen Suomen metsävarat tunnetaan tarkasti
23.6.2020 Lauri Sikanen Lappi olkoon ylpeä metsätaloudestaan
6.6.2020 Kirsi-Marja Korhonen Voisiko lentomatkustaja hyvittää päästönsä?
22.4.2020 Kirsi-Marja Korhonen Miten poronhoito, matkailu ja metsätalous sopivat yhteen?
6.4.2020 Mari Niska ja Samuli Kokkoniemi Taimiteko on ilmastoteko
26.3.2020 Samuli Kokkoniemi ja Ulla Huusko Metsäohjelman 2021–2025 valmistelu on käynnissä
2.3.2020 Tytti Ahoranta ja Timo Pisto Julkinen puurakentaminen osana hiilineutraaliutta ja raaka-aineen resurssiviisautta
5.2.2020 Ville Hallikainen Millainen on kaunein metsä? (Lapin metsät matkailu- ja virkistysympäristöinä)
20.1.2020 Eero Purontaus, Jaakko Repola: Metsäenergian kehitysnäkymät Lapissa
29.6.2019 Jaakko Repola, Tanja Lepistö: Riittääkö kaikille uusille tehtaille puuta?
30.5.2019 Samuli Kokkoniemi, Tanja Lepistö: Hyödyttävätkö uudet biojalostamot metsänomistajaa?
10.5.2019 Kari Mäkitalo, Anne-Mari Väisänen, Tanja Lepistö:  Liikkuuko puu pohjoisen biojalostamoihin?
22.3.2019  Anne Annala, Mari Niska, Anne-Mari Väisänen; Puulla on kysyntää - Mistä tekijät?
7.3.2019 Samuli Kokkoniemi, Tanja Lepistö ja Eija Vuorela; Metsissä sertifioidaan puuta ja muuta
28.2.2019 Jussi Kumpula; Puuta riittää uusiin investointeihin
14.2.2019 Jari Vilen; EU:n arktinen politiikka rakentuu tasapainoon
28.1.2019 Tanja Lepistö ja Samuli Kokkoniemi; Kasvavatko Lapin metsät riittävästi investointien tarpeisiin?
14.1.2019  Antti Otsamo; Onko puun käytön lisääminen ristiriidassa ekologisen kestävyyden kanssa?

Blogikirjoitukset:

15.2.2019 Tanja Lepistö: Kestävä kehitys metsäbiotaloudessa - ei muita vaihtoehtoja
23.5.2019 Tanja Lepistö: Lapin keruutuotteet luomuna maailmalle​


 

   

        

.