Metsävähennys omistajanvaihdostilanteissa | Metsäkeskus

Metsävähennys omistajanvaihdostilanteissa

Lisätietoja

Esa Lappalainen
metsätilarakenteen asiantuntija
puh. 029 432 4617
esa.lappalainen(at)metsakeskus.fi

Antti Pajula
metsätilarakenteen johtava asiantuntija
p. 029 432 4705
antti.pajula(at)metsakeskus.fi

Sanna Peltola
metsätilarakenteen asiantuntija
puh. 029 432 5033
sanna.peltola(at)metsakeskus.fi

Metsävähennysoikeus on syntynyt kaikista 1.1.1993 ja sen jälkeen tehdyistä metsätilan vastikkeellisista saannoista (kauppa tai vastikkeellinen vaihto).

Metsävähennyspohja on 60 prosenttia metsän hankintamenosta. Kauppahinnan lisäksi hankintamenoon luetaan varainsiirtovero, lainhuudatuskulut, kauppakirjan tekokulut, kaupanvahvistajan palkkio, tila-arviokulut, mahdolliset lohkomiskulut ja kaikki muutkin ko. tilakauppaan liittyvät, ostajan maksamat kulut (esim. matkakulut). Kannattaa huomata, että metsävähennysoikeus syntyy vain kiinteän omaisuuden kaupasta. Esimerkiksi kuolinpesäosuuksien kaupat eivät ole kiinteän omaisuuden kauppoja, vaan irtaimen omaisuuden kauppoja.

Mikäli metsävähennysoikeutettu metsä siirtyy uudelle omistajalle vastikkeettomalla saannolla (perintö, lahja, avio-oikeus) ja luovuttajalta on jäänyt käyttämättä metsävähennystä, siirtyy käyttämätön metsävähennys uuden omistajan käytettäväksi.

Lahjanluonteisessa tilakaupassa uudelle omistajalle siirtyy edellisen omistajan käyttämättömästä metsävähennyksestä lahjan suhteellisen osuuden mukainen osuus. Käyvän arvon mukaisessa tilakaupassa (kauppahinta yli 75 prosenttia käyvästä arvosta) edellisen omistajan käyttämätön metsävähennys ei siirry uudelle omistajalle, mutta uudesta tilakaupasta syntyy luonnollisesti uusi metsävähennys.

Metsävähennyksen seuranta on verovelvolliskohtaista eli kaikkien tilojen vähennyspohjaa sekä käytettyä ja käytettävissä olevaa metsävähennystä seurataan yhtenä kokonaisuutena. Sama henkilö voi tosin olla verovelvollinen esimerkiksi yksin ja toisaalta yhtymässä. Tällöin seuranta on luonnollisesti pidettävä erillään.

Metsävähennystä voi hyödyntää siinä vaiheessa, kun vähennykseen oikeutetulta tilalta alkaa tulla verotettavaa tuloa puun myynnin tai jonkun muun metsätalouden verotettavan pääomatulon saannin kautta.

Metsävähennystä ei voi hyödyntää enää viimeisenä metsänomistusvuonna, koska vähennysoikeus on sillä metsänomistajalla, joka omistaa metsän vuoden lopussa (31.12). Metsävähennystä ei voi myöskään hyödyntää pelkkä hallintaoikeuden haltija, koska metsävähennyksen käyttö on sidottu omistajuuteen. Hallintaoikeuden myynnistä ei synny uutta metsävähennyspohjaa, koska se on irtaimen omaisuuden myyntiä.

Käytetty metsävähennys lisätään luovutusvoittoon tai luovutustappioon seuraavissa tapauksissa:

  • Metsätila myydään ns. vieraalle taholle
  • Metsätila myydään ns. lähisukulaiselle alle 10 vuoden omistuksen jälkeen
  • Lisäys voi kuitenkin olla enintään 60 prosenttia myydyn metsätilan hankintamenosta
  • Tällöin metsävähennystä voi tuloutua, vaikka myytävällä tilalla ei olisikaan tehty hakkuita

Käytetty metsävähennys ei kuitenkaan lisää metsätilan omistajanvaihdokseen liittyviä veroja seuraavissa tilanteissa:

  • Metsätila vaihtaa omistajaa puhtaana lahjana tai perintönä
  • Metsätila myydään ns. lähisukulaiselle yli 10 vuoden omistuksen jälkeen
  • Metsätila myydään luonnonsuojelualueeksi ELY-keskukselle
  • Metsänomistaja ei ole koskaan käyttänyt metsävähennysoikeuttaan
  • Metsätila liitetään yhteismetsään osuuksia vastaa

.