Metsätuhot

Lisätietoja

Jos metsässäsi on sattunut myrskytuhoja, on hyvä muistaa seuraavat asiat:

Yhteys metsäammattilaiseen

Ensimmäiseksi kannattaa ottaa yhteyttä metsäorganisaatioissa työskenteleviin metsäammattilaisiin, jotta tuhojen selvittämisessä päästään eteenpäin.

Yhteys vakuutusyhtiöön

Jos olet vakuuttanut metsäsi myrskytuhojen varalta, on heti tuhon toteamisen jälkeen syytä olla yhteydessä omaan vakuutusyhtiöön.

Metsänkäyttöilmoitus

Aiotusta puunkorjuusta on tehtävä ilmoitus Metsäkeskukseen. Ilmoituksessa on mainittava tuhon aiheuttaja. Jos puunkorjuussa syntyy yli 0,3 hehtaarin avoin alue, on ilmoitettava myös suunnitelluista metsänuudistamistoimenpiteistä. Ilmoitusta kutsutaan metsänkäyttöilmoitukseksi. Voit tehdä sen hyvin myös itse, mutta usein metsänomistajat jättävät ilmoituksen laadinnan metsäammattilaisten tehtäväksi. Myrskyn kaatamien puiden korjuu on syytä jättää ammattilaisille.

Vaihtoehtona suojelu

Jos myrsky on kaatanut runsaasti puita ja niiden korjaaminen pois aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia, kannattaa selvittää alueen luonnonsuojelumahdollisuudet. METSO-ohjelmaan otetaan muun muassa runsaslahopuustoisia metsiä.

Ilmoita tuhohavainnoista Metsäkeskukselle

Metsäkeskus kartoittaa myrskytuhojen laajuutta välittömästi myrskyn jälkeen, jotta metsänomistajat ja metsäalan toimijat osaisivat mitoittaa toimenpiteet oikein ja suunnata ne sinne, missä tarve on suurin. Myrskytuhojen jälkeen tehdyt metsänkäyttöilmoitukset antavat kuvan tuhojen laajuudesta. Metsänkäyttöilmoituksista saatavan tiedon ohella toivomme tuhohavaintoja myös metsässä liikkujilta.

Jos kohtaat välittömästi myrskyn jälkeen puustotuhoja, voit ilmoittaa havainnoista meille Metsäkeskuksen karttapalvelussa. Olemme kiinnostuneet nimenomaan kaatuneista puuryhmistä tai muista laajemmista tuhoaloista metsissä. Tuhohavainnon sijainnin voit ilmoittaa sijoittamalla merkinnän kartalle tai myös kännykän gps-paikannuksella. Voit ilmoittaa useita tuhohavaintoja, mutta vain yhden kerrallaan.