Metsätuholain omavalvonta | Metsäkeskus

Metsätuholain omavalvonta

Lisätietoja

Yrjö Niskanen
valmiuspäällikkö
puh. 029 432 4625
yrjo.niskanen(at)metsakeskus.fi

 

Laki metsätuhojen torjunnasta velvoittaa ammattimaiset toiminnanharjoittajat eli ammattimaiset puunkorjaajat ja -hankkijat toteuttamaan omavalvontaa. 

Omavalvonnan tavoitteena on huolehtia siitä, että metsätuholain velvoitteet täyttyvät ja tuore puutavara kuljetetaan määräaikoihin mennessä pois hakkuupaikalta tai välivarastosta. Lue lisää metsätuholain velvoitteista ja aikarajoista, joiden puitteissa tuore puutavara on korjattava metsästä.
 
Omavalvontavelvollisuuden täyttämiseksi toiminnanharjoittajan on laadittava omavalvontasuunnitelma ja nimettävä vastuuhenkilö. Ammattimainen toiminnanharjoittaja on velvollinen tekemään Metsäkeskukselle omavalvontailmoituksen, jos lain noudattaminen on vaarassa estyä.

Metsäkeskus tarkastaa toimijoiden omavalvontaa, muun muassa tarkastamalla puutavaran varastokirjanpitoa.

.