Metsätilan omistus- ja hallintamuodot | Metsäkeskus

Metsätilan omistus- ja hallintamuodot

Lisätietoja

Antti Pajula
metsätilarakenteen johtava asiantuntija
p. 029 432 4705
antti.pajula(at)metsakeskus.fi

Sanna Peltola
metsätilarakenteen asiantuntija
puh. 029 432 5033
sanna.peltola(at)metsakeskus.fi

Esa Lappalainen
metsätilarakenteen asiantuntija
puh. 029 432 4617
esa.lappalainen(at)metsakeskus.fi

Sopivan metsänomistusmuodon valitsemalla voi selkeyttää ja helpottaa metsän käyttöä tai esimerkiksi jakaa vastuuta useammalle omistajalle tai suvun kesken. Metsänomistusmuodot eroavat toisistaan myös verotuksellisesti.

Omistusmuodon selvittäminen

Tilan omistuspohja selviää varmimmin lainhuudosta eli omistusoikeuden kirjauksesta. Lainhuutorekisteriä pitää yllä Maanmittauslaitos. Omistusosuus ilmoitetaan aina murtolukuina. Jos esimerkiksi lainhuutotodistuksessa on omistajan nimen perässä luku 1/1, henkilö omistaa tilan yksin.

Kiinteistöön kohdistuu aina omistusoikeuden lisäksi myös hallintaoikeus. Se voidaan erottaa eri henkilölle kuin omistusoikeus esimerkiksi luovutuksen yhteydessä pidättämällä tai testamentilla määräämällä. Pidätettyä hallintaoikeutta ei ole välttämättä kirjattu kiinteistötietojärjestelmään. Silloin se mahdollisesti pitää selvittää aiempien asiakirjojen avulla. On oleellista tietää, kenellä hallintaoikeus on, sillä hän on metsätalouden harjoittaja. Yleensä hallintaoikeus kuitenkin on omistajalla.

Metsän omistaminen yksin tai yhdessä aviopuolison kanssa

Yleisimmin metsätilan omistaa yksi henkilö tai puolisot yhdessä. Jos henkilö omistaa yksin metsätilan, hän on metsätalouden harjoittaja. Aviopuolisoilla voi olla oma tai omia metsäkiinteistöjä. Lisäksi voi olla yhdessä omistettuja metsiä. Vaikka aviopuolisoilla olisi omat tilat, voidaan aviopuolisot kuitenkin verotuksessa katsoa yhdeksi metsätalouden harjoittajaksi ja tällöin aviopuolisot antavat vain yhden metsäveroilmoituksen. Näin toimitaan varsinkin silloin, jos metsätilat ovat samassa kunnassa.

Verotukseen liittyvä tulojen kohdistaminen tehdään yleensä hehtaarien suhteessa. Joissain tapauksissa aviopuolisot haluavat antaa kuitenkin omat veroilmoituksensa ja harjoittaa metsätaloutta ikään kuin itsenäisesti. Avopuolisoiden yhteisesti omistettua tilaa käsitellään yleensä yhtymänä. Jos avopuolisoilla on yhteinen lapsi, verotuskohtelu on sama kuin aviopuolisoilla

Metsätilan omistusmuodot: Yhtymä

Yhtymä on omistusmuoto, jossa kaksi tai useampi henkilö omistaa tilan yhdessä. Yhtymäosuudet eli määräosat ilmaistaan murtolukuina. Samojen murtolukujen perusteella jaetaan metsätalouden tulos. Tyypillisiä esimerkkejä yhtymistä ovat vanhempien ja lasten yhteinen tai sisarusten yhteinen metsätila. Yhtymän päätökset tehdään yksimielisesti. Yhtymämuotoisessa omistuksessa on tällä hetkellä 18 % Suomen yksityismetsien pinta-alasta.

Metsätilan omistusmuodot: Kuolinpesä

Henkilön kuollessa hänen sijaansa tulee kuolinpesä, eli henkilöt, joilla on oikeus osallistua kuolleen henkilön omaisuuden yhteishallintoon. Tyypillisesti kuolinpesän osakkaita ovat leski ja perilliset (lapset). Jakamaton kuolinpesä voi toimia metsätalouden harjoittajana toistaiseksi, kunnes tehdään perinnönjako. Päätökset edellyttävät yksimielisyyttä. Kuolinpesämuotoisessa omistuksessa on tällä hetkellä 9 % Suomen yksityismetsien pinta-alasta.

Yhteismetsä

Yhteismetsä on osakaskiinteistöille kuuluva yhteinen metsäalue. Osakaskiinteistöjen määrä ja niihin sisältyvä yhteismetsäosuuksien määrä voi vaihdella. Osakaskiinteistöjen omistajat muodostavat yhteismetsän osakaskunnan, jonka tehtävänä on hallinnoida yhteismetsän toimintaa. Ensimmäiset yhteismetsät on aikanaan perustettu lähinnä isojako- ja asutustoiminnan myötä.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana uusien yhteismetsien perustaminen on lisääntynyt huomattavasti yhteismetsä- ja maanmittauslainsäädännön kehittämisen ansiosta. Keskimääräistä kookkaammat perhemetsätilat ovat perustaneet ns. suvun yhteismetsiä. Lisäksi uusia yhteismetsiä on perustettu sijoitustoiminnan seurauksena, tilusjärjestelyjen yhteydessä ja organisaatiovetoisesti, metsäyhtiöiden, metsänhoitoyhdistysten, kuntien tai Metsähallituksen aloitteesta. Yhteismetsämuotoisessa omistuksessa on tällä hetkellä 5 % Suomen yksityismetsien pinta-alasta.

Metsätilan omistusmuodot: Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osakeyhtiö

Yhtiömuotoisesta metsänomistuksesta on kohtalaisen vähän kokemuksia. Ne ovat yleensä verotuksellisesti epäedullisia. Tilanteessa, jossa harkitaan yhtiötä metsänomistajaksi, kannattaa ottaa tarkasteluun yhteismetsä.

.