Metsätilan omistajanvaihdos lahjana | Metsäkeskus

Metsätilan omistajanvaihdos lahjana

Lisätietoja

Sanna Peltola
metsätilarakenteen asiantuntija
puh. 029 432 5033
sanna.peltola(at)metsakeskus.fi

Esa Lappalainen
metsätilarakenteen asiantuntija
puh. 029 432 4617
esa.lappalainen(at)metsakeskus.fi

Antti Pajula
metsätilarakenteen johtava asiantuntija
p. 029 432 4705
antti.pajula(at)metsakeskus.fi

Metsätilan sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa myös puhtaana lahjana. Lahja luovutustapana sopii hyvin tilanteisiin, joissa luopujilla ei tarvetta saada kauppahintaa metsästä. Samoin lahja sopii tilanteisiin, joissa perillisiä on vain yksi tai jos muille perillisille lahjoitetaan muuta omaisuutta kuin metsää. Lahja sopii myös sellaisiin tilanteisiin, joissa metsätila on vähäpuustoinen, eikä sieltä voida lähivuosina hakata merkittävää määrää puuta. Tällöin kaupan kautta saatavalla metsävähennyksellä ei ole juurikaan merkitystä.

Saatua lahjaa verotetaan lahjaverosäännösten mukaisesti. Saadusta lahjasta menee lahjaveroa, mikäli saadun lahjan käypä arvo on 5000 euroa tai enemmän. Samalta lahjan antajalta kolmen vuoden aikana saadut lahjat yhdistetään ja verotetaan yhtenä lahjana.

Lahjavero (I veroluokka) 1.1.2017 alkaen: 

​Lahjan arvo, €

​Vero alarajalla, €

​Vero ylimenevältä osin, %

​5000 – 25 000

​100

8

25 000 – 55 000

1 700

10

55 000 – 200 000

4 700 

12

​200 000 – 1 000 0000

22 100

15

​1 000 0000  –

142 100

17

*I-veroluokkaan kuuluvat lahjanantajan aviopuoliso, lapsi, ottolapsi, lapsen lapsi, vanhemmat, isovanhemmat, ottovanhemmat, aviopuolison lapsi tai lapsen lapsi.

Lahjavero (II veroluokka) 1.1.2017 alkaen:

​Lahjan arvo, €

​Vero alarajalla

​Vero ylimenevältä osin, %

​5 000 – 25 000

​100

​19

​25 000 – 55 000

​3 900

​25

​55 000 – 200 000

​11 400

​29

​200 000 – 1 000 000

​53 450

​31

1 000 000 -

301 450 33

*II – veroluokkaan kuuluvat lahjanantajan muut sukulaiset ja vieraat. 

Lahjaverolaskurilla voi laskea etukäteen lahjaveron määrän erilaisissa tilanteissa. Annettu lahja yhdistetään perintöverotukseen, mikäli lahjan antaja kuolee kolmen vuoden kuluessa lahjan antamisesta, ja jos lahjan saaja perii samaa henkilöä.

Lahjassa (ja testamentissa) voidaan sulkea lahjansaajien nykyisten ja tulevien puolisoiden avio-oikeus pois. Kaupassa ei voida sulkea puolisoiden avio-oikeutta pois.

Lahjaveroilmoitus on tehtävä oma-aloitteisesti kolmen kuukauden kuluessa lahjan saamisesta. Verottaja toimittaa verovelvolliselle erillisen päätöksen lahjaverotuksesta. Samalla verovelvolliselle toimitetaan lahjaverojen maksulaput.

Edellisen omistajan käyttämätön metsävähennysoikeus siirtyy uuden omistajan käyttöön lahjan yhteydessä.

Myös keskeneräiset kunnostusojitus- ja metsätienrakennuspoistot siirtyvät uuden omistajan käyttöön lahjoituksen yhteydessä. Luopuva omistaja ei saa tehdä poistoja omistusvaihdosvuodelta, vaan poistot tekee se omistaja, joka omistaa metsäpalstan vuoden lopussa.

.