Metsätietojen standardointi | Metsäkeskus

Metsätietojen standardointi

Lisätietoja

Heikki Eronen
metsätiedon standardoinnin asiantuntija
puh. 029 432 4523
heikki.eronen(at)metsakeskus.fi 

Jotta metsäalan monilukuiset organisaatiot voisivat vaihtaa sujuvasti tietoja keskenään ja palvella paremmin metsänomistajia ja muita asiakkaitaan, on tietojärjestelmien kyettävä kommunikoimaan keskenään. Standardointityöryhmän tehtävä on luoda yhteiset termit ja käytännöt, joiden avulla esimerkiksi metsävaratieto liikkuu sujuvasti organisaatiosta ja järjestelmästä toiseen.

Standardien avulla esimerkiksi Luonnonvarakeskus saa puukauppatilastot jokaiselta toimijalta yhtenäisessä muodossa tilastoja varten ja Metsäkeskus voi välittää ajantasaista metsävaratietoa organisaatioiden käyttöön.

Standardointityöstä vastaa Suomen metsäkeskus ja työryhmä on avoin kaikille toimijoille.

Lisätietoja tekeillä olevista standardeista:

Heikki Eronen (ilmoittautumiset standardointiryhmän sähköpostilistalle)
heikki.eronen(at)metsakeskus.fi

Aineistoja

.