Metsätiedon luovutus

Lisätietoja

Julkaistavan metsävaratiedon määrä lisääntyy kaiken aikaa. Marraskuussa 2015 metsävaratietokanta kattoi jo 10,6 miljoonaa hehtaaria eli 75 prosenttia yksityismetsien pinta-alasta. Kaukokartoitusperusteinen metsävaratietojen keruu aloitettiin yksityismetsissä vuonna 2010.

Metsävaratietoa voidaan luovuttaa toimijoille metsätietolain mukaisesti, jos metsänomistaja on antanut tähän suostumuksensa. Suostumuksen metsävaratietojen selailuun ja siirtoon voi antaa helposti ja nopeasti Metsään.fi-palvelussa. Tiedot luovutetaan toimijalle Metsään.fi-palvelun tiedonsiirtorajapinnan (pdf-esite) kautta. Tällöin ei enää tarvita erillistä metsätietolain mukaista hallinnollista päätöstä.

Jos toimijalla ei ole mahdollisuutta käyttää tiedonsiirtorajapintaa, voidaan metsävaratietoja luovuttaa erillisten tiedonluovutuspyyntöjen perusteella. Tiedonluovutuspyyntö voi koskea yhden tai useamman metsänomistajan metsävaratietoja. Toistaiseksi metsätietolain mukaiset päätökset tietojen luovutuksesta tehdään Metsäkeskuksen alueyksiköissä. Metsään.fi-palvelua käyttävät toimijat näkevät metsävaratiedot sekä metsänomistajan yhteystiedot myös Metsään.fi-palvelussa.

Tiedonluovutuspäätöksestä perittävä maksu

Tiedonluovutuspäätöksistä peritään maa- ja metsätalousministeriön maksuperusteasetuksen (2017) mukainen hinta.

Tiedon luovutus tapahtuu metsätietostandardin mukaisina tiedostosiirtoina.