Metsätiedon luovutus

Lisätietoja

Julkaistavan metsävaratiedon määrä lisääntyy kaiken aikaa. Kaukokartoitusperusteinen metsävaratietojen keruu aloitettiin yksityismetsissä vuonna 2010. Tieto kattaa nyt noin 85 prosenttia yksityismetsien pinta-alasta.

Metsävaratietoa voidaan luovuttaa toimijoille metsätietolain mukaisesti, kun metsänomistaja on antanut tähän suostumuksensa. Suostumus tietojen selailuun ja siirtoon voidaan antaa Metsään.fi-palvelussa. Tiedot luovutetaan toimijalle Metsään.fi-palvelun tiedonsiirtorajapinnan (pdf-esite) kautta. Tällöin ei enää tarvita erillistä metsätietolain mukaista hallinnollista päätöstä.

Jos toimijalla ei ole mahdollisuutta käyttää tiedonsiirtorajapintaa, voidaan metsävaratietoja luovuttaa erillisten tiedonluovutuspyyntöjen perusteella. Tiedonluovutuspyyntö voi koskea yhden tai useamman metsänomistajan metsävaratietoja. Toimijat näkevät metsävaratiedot ja metsänomistajan yhteystiedot Metsään.fi-palvelussa sen mukaan, miten kukin metsänomistaja on tietojen näkyvyydestä päättänyt.

Tiedonluovutuspäätöksestä perittävä maksu

Tiedonluovutuspäätöksistä peritään tietojen pyytäjältä maa- ja metsätalousministeriön maksuperusteasetuksen (2017) mukainen hinta.

Tiedon luovutus tapahtuu metsätietostandardin mukaisina tiedostosiirtoina.