Metsätiedon ajantasaistus | Metsäkeskus

Metsätiedon ajantasaistus

Lisätietoja

Metsäkeskus inventoi 2010-luvulla metsät 10 vuodessa, ja uudella kierroksella inventointisykli nopeutuu kuuteen vuoteen. Inventointien välillä tietoja ajantasaistetaan, jotta ulottuvillasi olisi jatkuvasti tuoretta ja täsmällistä metsävaratietoa, inventointiajankohdasta riippumatta. Näin tulevat huomioiduiksi tällä välin tapahtuva metsän kasvu ja metsänhoidon ja hakkuiden vaikutus puuston määrään sekä mahdolliset muutokset tilan rajoissa ja metsän käyttötarkoituksessa.

Tärkeitä tietolähteitä ajantasaistuksessa ovat

  • Metsäkeskukselle jätetyt metsänkäyttöilmoitukset ja Kemera-hakemukset
  • Metsään.fi-palvelun kautta tai suoraan saatava päivitystieto
  • Muilta organisaatioilta saatava päivitystieto koskien esimerkiksi kiinteistörajojen muutoksia tai luonnonsuojelualueita
  • Metsäkeskuksen maastokäyntien yhteydessä kerätty tieto
  • Tuorein, saatavilla oleva kaukokartoitusaineisto, esimerkiksi ilmakuvat

Ajantasaistuksella täydennetään ensisijaisesti metsikkökuvioiden ominaisuustietoja, kuten puuston määrää ja arvoa. Kuvioiden rajat päivitetään silloin, kun niiden muutokset sisältyvät saatavaan päivitystietoon ja voidaan käytetyn tietolähteen perusteella todeta riittävällä tarkkuudella.

Metsätietojen ajantasaistus on jatkuvaa työtä, jossa on määritellyt tavoiteajat eri tietolähteiden perusteella tehtävälle ajantasaistukselle. Ajantasaistukseen ei liity erillisiä maastokäyntejä.

Ajantasaista tietojasi helposti Metsään.fi-palvelussa

Voit itsekin helposti vaikuttaa metsätietojesi ajantasaisuuteen. Mikäli metsätilallasi on tehty hoitotöitä tai hakkuita, voit ilmoittaa työt tehdyksi Metsään.fi-palvelussa. Metsäkeskus päivittää kuvioiden tiedot kahden viikon kuluessa.

.