Metsästä monituotebisnestä

Lisätietoja

Raili Hokajärvi
projektipäällikkö
puh. 050 4754144
raili.hokajarvi(at)metsakeskus.fi

 

Hankkeen tarkoituksena on aktivoida metsänomistajia, luonnontuotteiden kerääjiä ja luonnontuoteyrittäjiä hakemaan lisää uusia mahdollisuuksia jokamiehen oikeuksien ulkopuolella olevista luonnontuotteista ja toimimaan aktiivisesti luonnontuote- ja luontopalveluyritysten raaka-aineketjujen ja luontokohteiden järjestämiseksi sekä luomukeruualueiden toteuttamiseksi.

Hankkeen tavoitteena on

  • tunnistaa Pohjois-Pohjanmaan alueelta keräävien ja/tai luonnontuotteita jalostavien yritysten raaka-aineen saatavuuden tilanne ja kehittämistarpeet, vastaavasti luontopalveluyritysten tarpeet kohteista ja niiden saatavuudesta.
  • edistää metsänomistajien ja yritysten välisten raaka-aineketjujen rakentamista sekä muodostaa yhteyksiä palveluyritysten ja maanomistajien välille.
  • innostaa metsänomistajia hakeutumaan toimimaan aktiivisina monituotemetsänomistajina tuottamalla ja myymällä monipuolisesti metsänsä jokamiehen oikeuksien ulkopuolella olevia luonnontuotteita. Monituotemetsänomistajien toiminnan tueksi ideoidaan ja otetaan käyttöön sähköisiä suunnittelutyövälineitä. Metsäalan ammattilaisia kannustetaan tukemaan metsänomistajia uusien tuotantomahdollisuuksien hyödyntämisessä.
  • tunnistaa Pohjois-Pohjanmaan metsien luomukeruualueiden sertifioinnin tarve ja mahdollisuudet ja tehdä sertifioinnin etenemisestä suunnitelma.
  • edistää sähköisiä palveluja sekä raaka-aineketjujen muodostamisessa (esim. Metsään.fi) että luonnontuotetiedon välityksessä.

Hanke toteutetaan Pohjois-Pohjamaan alueella.
Hankkeen hallinnoijana toimii Suomen metsäkeskus ja osatoteuttajana Oulun 4H-yhdistys.
Hanke toteutetaan 1.1.2019-31.12.2020.

Menneet tapahtumat

  • 15.6. Villiyrttikarkelot, Oulu, esite
  • 10.6. Pakuri-ilta,Yli-Siurua, esite
  • 8.5. Kesäansioita luonnosta, Taivalkoski, esite
  • 7.5. Kesäansioita luonnosta, Pudajärvi, esite
  • Hanke mukana Oulun 4H-yhdistyksen kihokkikoulutuksissa

Tilaisuuksien materiaalit

10.5. Mahlalle lisäarvoa elintarvikkeena - tieto ja työpajapäivä Oulussa

4.4.2019 Mahla-päivä, Oulu, Mahlan valutus ja käyttö

Linkkejä

Kirjoituksia