Metsästä monituotebisnestä | Metsäkeskus

Metsästä monituotebisnestä

Lisätietoja

Raili Hokajärvi
projektipäällikkö
puh. 050 4754144
raili.hokajarvi(at)metsakeskus.fi

 

Hankkeen tarkoituksena on aktivoida metsänomistajia, luonnontuotteiden kerääjiä ja luonnontuoteyrittäjiä hakemaan lisää uusia mahdollisuuksia jokamiehen oikeuksien ulkopuolella olevista luonnontuotteista ja toimimaan aktiivisesti luonnontuote- ja luontopalveluyritysten raaka-aineketjujen ja luontokohteiden järjestämiseksi sekä luomukeruualueiden toteuttamiseksi.

Hankkeen tavoitteena on

 • tunnistaa Pohjois-Pohjanmaan alueelta keräävien ja/tai luonnontuotteita jalostavien yritysten raaka-aineen saatavuuden tilanne ja kehittämistarpeet, vastaavasti luontopalveluyritysten tarpeet kohteista ja niiden saatavuudesta.
 • edistää metsänomistajien ja yritysten välisten raaka-aineketjujen rakentamista sekä muodostaa yhteyksiä palveluyritysten ja maanomistajien välille.
 • innostaa metsänomistajia hakeutumaan toimimaan aktiivisina monituotemetsänomistajina tuottamalla ja myymällä monipuolisesti metsänsä jokamiehen oikeuksien ulkopuolella olevia luonnontuotteita. Monituotemetsänomistajien toiminnan tueksi ideoidaan ja otetaan käyttöön sähköisiä suunnittelutyövälineitä. Metsäalan ammattilaisia kannustetaan tukemaan metsänomistajia uusien tuotantomahdollisuuksien hyödyntämisessä.
 • tunnistaa Pohjois-Pohjanmaan metsien luomukeruualueiden sertifioinnin tarve ja mahdollisuudet ja tehdä sertifioinnin etenemisestä suunnitelma.
 • edistää sähköisiä palveluja sekä raaka-aineketjujen muodostamisessa (esim. Metsään.fi) että luonnontuotetiedon välityksessä.

Hanke toteutetaan Pohjois-Pohjamaan alueella.
Hankkeen hallinnoijana toimii Suomen metsäkeskus ja osatoteuttajana Oulun 4H-yhdistys.
Hanke toteutetaan 1.1.2019-30.9.2021.

Raportti

Metsien luonnontuotteista ja luomukeruualueista, metsänomistajakyselyn tulokset Pohjois-Pohjanmaalla 2020

Kysely metsä- ja luontopalveluyrityksille 2019 - tulokset

Palautekysely kuusenkerkän keruusta

Tulevia tapahtumia

Tulevia tapahtumia voit seurata Metsäkeskuksen tapahtumakalenterista

Tilaisuuksien materiaalit

22.-25.6.2020 Kihokkikoulutukset

26.5.2020 Kuinka kuusenkerkkää kerätään? Keruuohjeita Pohjois-Pohjanmaalla

6.5. ja 8.5.2020 Kuusenkerkkäinfo

21.4.2020 Metsänomistajien ja palveluyritysten yhteistyö - osapuolten tarpeet ja metsänkäytöstä sopiminen

 • Metsänomistajien ja palveluyritysten yhteistyö -webinaarin luento-osuuden tallenne
 • Esitysdiat yhtenä tiedostona
  • sivu 1: Millainen metsä elvyttää - ja miten metsänhoito siihen vaikuttaa? Tutkija Jenni Simkin, Luke
  • sivu 26: Millaista metsää tarvitaan hyvinvointipalvelujen tuottamisessa? Yrittäjä Eerika Korhonen, Oivallusvaara
  • sivu 55: Luonto- ja hevosavusteisten palveluiden toimintaympäristöt ja yhteistyö maanomistajien kanssa, Sanna Oja, Tila Kuiske / yliopettaja Oamk
  • sivu 39: Miten metsänkäytöstä sovitaan? Airi Matila, Tapio
  • sivu 61: Metsähallituksen palvelut ja yhteistyö yritysten kanssa, Erkki Ollilla, Metsähallitus
  • sivu 84: Esimerkkejä Kuusamosta: matkailuyrittäjän ja metsänomistajan kokemuksia metsänkäytöstä, Raili Hokajärvi, Metsäkeskus 

26.3.2020 Luonnosta asiakkaalle-treffit

5.2.2020 Hyödynnä metsän luonnontuotteet -seminaari, Oulu

Katso tilaisuuden tallenne Youtubesta. Valitettavasti ääni puuttuu ensimmäiset 5 minuuttia.

19.–20.11.2019 Luonnontuotealan verkostoitumistapahtuma, Rokua

6.–7.11.2019 Valtakunnalliset Luonnontuotepäivät, Kajaani ja Tutkimusseminaari 5.11.2019

10.5.2019 Mahlalle lisäarvoa elintarvikkeena - tieto ja työpajapäivä Oulussa

4.4.2019 Mahla-päivä, Oulu, Mahlan valutus ja käyttö

Linkkejä

Kirjoituksia ja mediasisältöä

Luonnontuotteet ja metsä -julkaisusarja Lapin AMK

 

 

 

.