Metsäsektorin kouluyhteistyön kehittäminen

Lisätietoja

Sari Martikainen
projektipäällikkö
puh. 050 911 8490
sari.martikainen(at)metsakeskus.fi

Antti Heikkilä
aluejohtaja
puh. 0400 153 747
antti.heikkila(at)metsakeskus.fi

Metsäsektorin kouluyhteistyön kehittäminen -esiselvityshankkeen tavoitteena on selvittää metsäsektorin harjoittaman kouluyhteistyön nykytila, kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet lähinnä Etelä-Savossa.

Hankkeen aikana tukitaan erityisesti mahdollisuudet kouluyhteistyön kehittämiseen erikseen rahoitettavan kehittämishankkeen kautta ja selvitetään jatkohankkeen tarkoituksenmukainen kohdealue. Jatkohankkeen edellytysten täyttyessä hankkeen tuotoksena on hankesuunnitelma ja rahoitushakemus kouluyhteistyön kehittämiseksi Etelä-Savossa tai koko kaakkoisessa Suomessa. 

Metsäsektorin merkitys alueen ja elinvoimalle on Etelä-Savossa ja kaakkoisessa Suomessa poikkeuksellisen suuri. Metsätalous on merkittävä työllistäjä ja yrittämisedellytysten luoja nimenomaan maaseudulla.

Alan keskeisenä haasteena on osaavan ja motivoituneen työvoiman saanti, johon voidaan vaikuttaa hyvällä yhteistyöllä koulujen, opettajien ja opinto-ohjaajien kanssa. Hyvällä kouluyhteistyöllä vaikutetaan myös alan arvostukseen sekä tulevien metsänomistajien ja päättäjien asenteisiin.

Metsään liittyvää kouluyhteistyötä tekevät tahoillaan ja osin toisistaan tietämättä monet metsäalan toimijat sekä järjestöt. Toiminnan kehittämisen ja koordinoinnin tarve onkin noussut esiin mm. alueellisessa metsäohjelmassa sekä metsäneuvostojen keskusteluissa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi esiselvityksessä

  • kartoitetaan Etelä-Savossa metsään liittyvää kouluyhteistyötä tekevät tahot, toimintatavat ja mallit, viestintä sekä digitaaliset käyttöliittymät kouluyhteistyön suunnittelussa ja seurannassa
  • selvitetään toimijoiden ja koulujen kanssa yhteistyön keskeiset kehittämistarpeet ja -toimenpiteet
  • selvitetään kehittämistoimien rahoitusmahdollisuudet, rahoittajatahot sekä sovitaan toteutuksen vastuunjaosta, sitoumuksista ja toiminta-alueesta
  • edellytysten täyttyessä laaditaan hankesuunnitelma ja rahoitushakemus kouluyhteistyön kehittämiseksi EU-rahoitteisena hankkeena sekä ratkaistaan hankkeen kohdealueen tarkoituksenmukainen laajuus.

Esiselvitystyön rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Suomen metsäkeskus. Hankkeen toteutusaika on 1.3.–30.9.2019