Metsänhoito ja hakkuut | Metsäkeskus

Metsänhoito ja hakkuut

Lisätietoja

Markku Remes
metsänhoidon johtava asiantuntija
puh. 029 432 4938
markku.remes(at)metsakeskus.fi

Metsää hoidetaan, jotta se tuottaisi omistajalleen ja yhteiskunnalle taloudellista hyötyä ja jäisi arvokkaana jälkipolvien hyödynnettäväksi.

Hakkuut ovat olennainen osa hyvää metsänhoitoa. Niiden avulla ylläpidetään metsän terveyttä ja elinvoimaa. Hakkuissa puusto korjataan pois joko kokonaan, jolloin syntyy tilaa uudelle puusukupolvelle, tai harventaen ja yksittäisiä puita poimien, jolloin jäljelle jäävä puusto saa lisää tilaa kasvaa ja järeytyä.

Uudistushakkuun jälkeen metsänhoidolla varmistetaan, että tilalle kasvaa uusi metsä. Aktiivisella hoidolla voidaan vaikuttaa metsätalouden kannattavuuteen. Oman metsäsi hoitotarpeet ja hakkuumahdollisuudet voit tarkistaa helposti Metsään.fi-palvelusta.

Metsänhoitoon kuuluu myös luonnon monimuotoisuuden varjeleminen ja hakkuiden jälkeisten ravinnepäästöjen torjuminen vesiensuojelutoimenpiteillä. Hakkuualalle jätetyt säästöpuut varmistavat, että hoidettuunkin metsään syntyy monelle lajille tärkeää lahopuuta.

WWF:n metsänhoito-oppaaseen on koottu tietoa siitä, miten metsää voidaan hoitaa luonnon monimuotoisuutta turvaten.

.