Metsämaski | Metsäkeskus

Metsämaski

Lisätietoja

Juha Väisänen
metsätietoasiantuntija
puh. 044 710 4354
juha.vaisanen(at)metsakeskus.fi

Metsämaski näyttää Manner-Suomen metsätalousmaan geometriatietona. Metsätalousmaan ala perustuu Maanmittauslaitoksen kiinteistöraja-aineistoon, josta on poistettu sellaiset Maanmittauslaitoksen maastotietokannan kohteet, jotka eivät ole metsätalousmaata.

Kokonaisalasta on poistettu muun muassa kokonaan palstat, joiden pinta-ala on enintään 1,5 hehtaaria ja joilla on rakennuksia. Suuremmilla palstoilla rakennusten ympäriltä on poistettu 0,5 hehtaaria.

Maastotietokannan aluemaiset kohteet, jotka ovat metsätalouskäytön ulkopuolella, esimerkiksi vesistöt, pellot ja taajama-alueet, on poistettu sellaisenaan kokonaan. Rautatiealueet on poistettu kiinteistöinä.

Kiinteistöiksi erottamattomat tie- ja sähkölinja-alueet on poistettu luokan perusteella määritellyn leveyden mukaan. Lisäksi aineistosta on poistettu pienet ilman omistajatietoa olevat palstat sekä geometriaprosesseista syntyneet pienet kaistaleet.

Metsämaskin perusteella metsätalouskäytössä oleva maa-ala on noin 25,99 miljoonaa hehtaaria.

Koko maan kattava metsämaski on tilattavissa Metsäkeskuksesta. Kysy lisätietoja Juha Väisäseltä, juha.vaisanen(at)metsakeskus.fi. Metsämaskin käyttö edellyttää paikkatietojärjestelmää.

.