Metsämaisema mieleiseksi

Lisätietoja

Tarja Hämäläinen
projektipäällikkö
puh. 0400 153 753
tarja.hamalainen(at)metsakeskus.fi

Metsämaisema mieleiseksi -hanke on tiedonvälityshanke, jonka tavoitteena on tuoda esille uusia mahdollisuuksia metsän taloudelliseen hyödyntämiseen ja maisema-arvojen korostettuun huomioimiseen metsänkäsittelyssä.

Hankkeen toimesta tuodaan metsänomistajien, metsäammattilaisten ja vapaa-ajanasukkaiden sekä matkailuyrittäjien tietoisuuteen maisemanvuokrauksen menettelytapoja, malleja ja välineitä. Samalla lisätään metsänomistajien ja loma-asukkaiden vuorovaikutusta, jolla on vaikutusta paikalliseen yhteistoimintaan muissakin asioissa.

Maiseman huomioivaa metsänkäsittelyä ja sen taloudellista merkitystä tuodaan esille esitteissä, yleisö- ja infotilaisuuksissa sekä eri medioissa.

Hanke toteutetaan Suomen metsäkeskuksen toimesta Etelä-Savon maakunnassa 1.3.2016 - 31.12.2018. Hanketta rahoittavat EU:n maaseuturahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.