Metsäkeskuksen lainvalvontatilastot | Metsäkeskus

Metsäkeskuksen lainvalvontatilastot

Lisätietoja

Pertti Syrjälä
tietopalvelujen päällikkö, metsätieto- ja tarkastuspalvelut
puh. 029 432 5441
pertti.syrjala(at)metsakeskus.fi

Metsäkeskus valvoo metsälakien noudattamista. Metsäkeskuksen julkiset hallintotehtävät  on määritelty metsäkeskuslaissa (Laki Suomen metsäkeskuksesta 418/2011, 8 §). Metsäkeskukselle on osoitettu tehtäviä muun muassa  metsälain, rahoituslain (kemera), riistavahinkolain ja metsätuholain valvonnassa ja toimeenpanossa.

Metsälain valvonta perustuu ensisijassa metsänkäyttöilmoitusten tarkastukseen. Ilmoitus tulee toimittaa Metsäkeskukselle kymmenen päivää ennen hakkuun aloittamista. Hakemuksesta Metsäkeskus voi antaa poikkeusluvan hakkuun aloittamisesta ennen määräajan täyttymistä. Tilanteen vaatiessa Metsäkeskus tekee esityksen Maaseutuvirastolle tai poliisille.

Verkkosivujen Palvelut-osion Kartat ja tilastot -sivuilta löytyy seurantatietoa muun muassa metsänkäyttöilmoituksista, kemera-varojen käytöstä ja korjuujälkitarkastusten tuloksista.


 

.