Metsäkaari – kehittyvä metsänomistus Pohjois-Savossa

Lisätietoja

Jouni Partanen
projektipäällikkö
puh.  046 923 2035
jouni.partanen(at)metsakeskus.fi

Suomen metsäkeskus toteuttaa hankkeen yhteistyössä metsäalan toimijoiden kanssa. Tavoitteena on aktivoida Pohjois-Savon metsätilojen omistusrakenteen kehittymistä siten, että metsävaroja on mahdollista hyödyntää jatkossa nykyistä tehokkaammin.

Tulevat tapahtumat

Metsäkaari -hanke järjestää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa metsänomistus ja sukupolvenvaihdos -tilaisuuksia Pohjois-Savossa. Tilaisuuksien ohjelmat ja ilmoittautuminen Tapahtumat -sivulta.

  • 23.4.2018, klo 17-20, Tuusniemi, Kuolinpesä metsänomistajana, Tuusniemenkunnan valtuustonsali
  • 24.4.2018, klo 17-20, Vesanto, Yhteismetsäilta, Niiniveden nuoriseurantalo
  • 25.4.2018, klo 17-20, Vehmersalmi, Yhteismetsäilta, Vehmersalmen OP:n kokoustila
  • 26.4.2018, klo 17-20, Suonenjoki, Kuolinpesä metsänomistaja, yrityspuisto Futuria

Lisätietoja tilaisuuksista: Jouni Partanen, puh. 046 923 2035, jouni.partanen(at)metsakeskus.fi

Esitysmateriaaleja ja ohjeita

Metsäkeskuksen verkkosivuilta löydät kattavan tietopaketin metsätilan omistajanvaihdoksesta. Löydät sivustokokonaisuuden Metsät -valikosta klikkaamalla Metsätilan omistajanvaihdos -linkin sivussa olevia nuolia.

Polvelta toiselle -messujen esitykset

Metsäkaari – kehittyvä metsänomistus -hankkeen tavoitteet

  1. Vauhdittaa kuolinpesien purkamista
  2. Lisätä ja helpottaa yhteismetsäomistusta
  3. Parantaa yhteisomistustilojen päätöksentekokykyä
  4. Edistää metsien siirtymistä aktiivisille metsänomistajille sekä lisätä aktiivista ja yritysmäistä metsänomistusta
  5. Lisätä vapailla markkinoilla myytävien metsätilojen määrää

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat omistusjärjestelyjä harkitsevat kuolinpesät sekä yhteismetsän perustamista tai siihen liittymistä harkitsevat metsänomistajat ja muut sukupolven vaihdosta suunnittelevat metsänomistajat. Lisäksi kohderyhmänä/yhteistyökumppaneina ovat metsäalan toimijat ja muut metsätilojen omistusjärjestelyissä mukana olevat sidosryhmät.

Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä ovat erilaiset metsätilojen omistusta käsittelevät tilaisuudet. Tilaisuuksia pidetään metsänomistajille pienryhminä, kuntakohtaisesti, kohdennettuna myös pääkaupunkiseudun etämetsänomistajille, toimijoille erikseen ja myös messutapahtumina. Tilaisuuksien osanottajatavoite on yhteensä 2240 osallistujaa. Hankkeen viestinnässä ja neuvonnassa uutena toteutustapana on vertaisneuvonta, tilaisuuksien videointi ja sähköisten verkkojen hyödyntäminen. Hankkeessa valmistuu myös neuvonta- ja spv- henkilöiden yhteystietoaineistoja kaikkien toimijoiden käyttöön.

Hankkeen toteuttajana on Suomen metsäkeskus, itäinen palvelualue. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2015 - 30.9.2017.