Metsäinen innostaa

Lisätietoja

Jonna Kokko
projektipäällikkö
puh. 050 571 5896
jonna.kokko(at)metsakeskus.fi

Metsäinen innostaa -hankkeella innostetaan metsänomistajia sekä lapsia ja nuoria astumaan älylaitteita ja digitalisaatiota hyödyntäen yhä syvemmälle Suomen metsiin ja metsätalouteen.

Hankkeen taustalla on tarve etsiä ja löytää metsänomistajien henkilökohtainen ääni ja nostaa se kuuluviin, digitalisaatiota hyödyntäen, metsien käyttöön ja hoitoon liittyvien, valtakunnallisten tavoitteiden ja tarpeiden keskellä.

Hankkeen taustalla ovat myös lasten ja nuorten tarpeet: heidän innostaminen tarttumaan luonnonvara-alan mahdollisuuksiin tarvitsee toimenpiteitä. Lasten ja nuorten asennekasvatus yrittäjämäisiksi ja rohkeiksi omien ideoiden eteenpäin viejiksi vaatii kehittämistoimenpiteitä sekä ala- ja yläkoululaisten että 2. asteen opiskelijoille suunnattuihin toimintamalleihin.

Metsäisen digitalisaation eteneminen

Hankkeella jatketaan metsäisen digitalisaation eteenpäin viemistä Lapissa, Mobiilisti metsään -hankkeessa tehdyn työn pohjalta. Hankkeessa luodaan metsänomistajille mobiilityökalu oman, henkilökohtaisen metsänomistajuuden löytämiseksi ja sen eteenpäin viemiseksi tietoisen ja kestävän metsän hoidon ja käytön muodossa. Työkalu viedään käytäntöön sekä metsänomistajille että metsäammattilaisille eri puolilla Lappia toteutettavien iltojen avulla.

Lapsia ja nuoria innostetaan hankkeessa innovaatiokerhojen, metsäisen visan ja Metsäreportterin muodossa. Hanke hyödyntää kehittämisen pohjana jo olemassa olevia toimintamalleja lasten ja nuorten innostamisessa. Hankkeen toteutus pohjautuu jo olemassa olevaan, Suomen metsäkeskuksen ja Lapin ammattikorkeakoulun kehittämään Metsäinen-mobiilisovellukseen ja sen hyödyntämiseen.

Hankkeen toteuttajat ja toteutusaika

Hankkeen toteuttavat Suomen metsäkeskus, Suomen 4H-liitto ja Lapin ammattikorkeakoulu. Hankkeen on rahoittanut Lapin ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020.

Hankkeen toteutusaika on 1.2.2018-31.7.2019. Hankkeen kokonaisrahoitus on 229 906 euroa ja Euroopan unionin osuus 96 560 euroa.

Seuraa meitä

#suomenmetsakeskus #4Hsuomi #LapinAMK #MetsäInno ja @metsareportteri