Metsäbiotalous kasvuun | Metsäkeskus

Metsäbiotalous kasvuun

Lisätietoja

Lasse Rantala
projektipäällikkö
puh. 040 525 3619
lasse.rantala(at)metsakeskus.fi

Metsäbiotalous kasvuun -hanke pyrkii kohdennetulla tiedottamisella lisäämään metsäbiotalouden ja metsäekosysteemipalvelujen kasvua ja monipuolistumista kolmen Leader-ryhmän rahoittamana: Leader Varsin Hyvä, Leader Ravakka ja Leader Pyhäjärviseutu.

Hanke toimii Varsinais-Suomen ja eteläisen Satakunnan alueella. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2019–31.12.2021.

Hankkeen pääteemoja ja tilaisuuksien aiheita ovat: 

1) Ilmastokestävä metsätalous
2) Puurakentaminen ja uudet puutuotteet
3) Metsien hyvinvointivaikutukset ja luonnontuotteiden keruu

Hankkeen kohderyhmänä on maaseudun asukkaat, metsänomistajat, yritykset, kunnat, kylä- ja maaseudun muut yhdistykset hankealueella. Yrityksistä pyritään tavoittamaan ne, jotka toimivat luonnontuote-, matkailu-, metsäpalvelu- ja puutuotealoilla.
Metsäkeskus kantaa päävastuun hankkeesta toimien yhteistyössä 12 yrityksen ja useiden muiden hanketoteuttajien kanssa.  

Hankkeen hyödyt

Metsien tuotannossa panostetaan korkea-arvoisiin tuotteisiin ja aineettomiin arvoihin. Hiilensidontaa pyritään kasvattamaan lisäämällä metsien kasvua ja metsäpinta-alaa. Hankkeen tuloksena metsänomistajien osaaminen lisääntyy. Näin saadaan paremmin hiiltä sitovia metsiä, joissa kerätään luonnontuotteita ja haetaan myös henkistä terveyttä. 

Metsänomistajien ja yritysten verkostot jatkavat toimintaansa hankkeen päätyttyä. Puurakentaminen ja uusien puutuotteiden käyttö lisääntyvät alueella. Tavoitteena on myös saada aikaan yritysryhmähanke puu- tai luonnontuotealalla.

Hankkeen tulevia tapahtumia

Tarkemmat tiedot tapahtumista löydät Metsäkeskuksen tapahtumakalenterista.

Tilaisuuksien materiaalit

Hyvinvointia metsästä, Uusikaupunki, 4.6.2020

Tutustu päivän esityksiin. Linkistä löydät seuraavat esitykset:

  • Katsaus Suomen luonnontuotealaan (Lasse Rantala, Suomen metsäkeskus)
  • Luomukeruutuotanto (Lasse Rantala - Suomen metsäkeskus)
  • EkoTeko -hankkeen esittely 
  • Pakuri. Metsän musta kulta (Henri Lokki - KÄÄPÄ Forest)
  • Yrttejä luonnosta - koivunlehti ja kuusenkerkkä (Nystad Sauna)
  • Nystad Sauna Co

Hyvinvointia metsästä -webinaari 19.5.2020

Ilmastokestävä metsätalous, kevät 2020

Puurakentaminen ja uudet puutuotteet

 

.