METKO - Metsäkoulutuksen osaamisen kehittäminen

Lisätietoja

Merja Laajanen
Lapin ammattikorkeakoulu
merja.laajanen(at)lapinamk.fi
puh. 044 478 0204

Juha Järvenpää
Suomen metsäkeskus
juha.jarvenpaa(at)metsakeskus.fi
puh. 050 305 9406

Ammatillisen koulutusreformin toteutuminen ja työelämän muuttuvat osaamistarpeet vaativat työssäoppimisen ja työelämäyhteistyön lisäämistä oppilaitoksissa. Yritysyhteistyö vaatii ammatilliseen metsäkoulutukseen uusia, yhdenmukaisia toimintamalleja sekä selkeytystä eri osapuolten tehtäviin, rooleihin ja vastuisiin kaikessa työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa. Tarvitaan siis uusia toimintamalleja oppilaitosten ja yritysten yhteistyön toteuttamiseen, jotta koulutus saadaan vastaamaan työelämän tarpeita.

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on kehittää Pohjois-Suomen metsäkoulutusta työelämäläheisemmäksi sekä rakentaa uusia yhteistyön malleja yritysten ja oppilaitosten välille.
Suomen metsäkeskuksen rooli hankkeessa:

  • Kehitetään opetusta tukevia uusia yritysyhteistyön toimintamalleja
  • Kehitetään metsäalan organisaatioiden osaamisen ja asiantuntijoiden hyödyntämistä opetuksessa
  • Tiedotetaan koulutusreformin tavoitteista ja tarkoituksesta yrittäjille
  • Luodaan uusia toimintamalleja yritysten ja oppilaitosten välille
  • Ohjausosaamisen materiaalin tuottaminen yrityksille
  • Webinaarien järjestäminen

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019 - 31.12.2020. Hanke on ylimaakunnallinen ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto Pohjois-Pohjanmaan ELy-keskuksen kautta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 389 275 €.
Hanketta hallinnoi Lapin ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina toimivat Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU, Lapin koulutuskeskusJokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä ja Suomen Metsäkeskus.