Melua metsään | Metsäkeskus

Melua metsään

Lisätietoja

Marko Ämmälä
asiantuntija, yrityspalvelut
Suomen metsäkeskus
puh. 050 314 0521
marko.ammala(at)metsakeskus.fi

Henna Hurttala
asiantuntija
Työtehoseura
puh. 050 329 7498
henna.hurttala(at)tts.fi

MeLua, eli metsä- ja luontopalveluyrityksiä, metsään! Hankkeessa tuotetaan matalan kynnyksen oppimis- ja verkostoitumisohjelma.

Työtehoseuran ja Suomen metsäkeskuksen yhdessä toteuttama hanke on suunnattu laajasti metsä- ja luontopalvelualan yrittäjille ja ammatinharjoittajille, yritysten osakkaille tai muille vastuullisessa asemassa työskenteleville. Verkostoitumishankkeeseen pyritään osallistamaan 100 metsä- ja luontopalvelualan yrittäjää eri puolilta Suomea. Hankkeen pääkohderyhmänä on 1-10 henkilöä työllistävät mikroyritykset.  

Keskeistä on yritystoiminnan kehittämishalukkuus sekä yrittäjän mahdollisuus osallistua alueelliseen pienryhmätoimintaan. Yhteisiin verkostoitumistapahtumiin ja opintomatkoille pyritään saamaan mukaan laajasti muita alan yrittäjiä sekä keskeisiä toimijoita ja sidosryhmiä. 

Hanke on kestoltaan kolmevuotinen, ajoittuen vuosille 2018–2021.

Järjestetyt webinaarit

Kevät 2020:

Asiantuntijoiden vetämät, tiiviit verkkoluennot metsä- ja luonnontuotealan toimijoille otsikoilla:

  • Kiinnostaako asiakas? Kyllä kannattaisi!
  • Älä häslää!
  • Nimet paperissa; mitä tuli tehtyä?

Webinaarit löytyvät Työtehoseuran verkkosivulta.

4.9.2019 järjestetyn Eväitä kasvavaan elintarvikevientiin luonnontuotteista-webinaarin materiaalia

Katso koko webinaaritallenne

Webinaarin toteuttivat yhteistyössä Suomen metsäkeskus sekä Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista-, Verkostoista voimaa alueellisille metsä- ja luontopalveluyrityksille- sekä NovelBaltic -hankkeet.

 

          

.