Päättynyt: Metsäpalon leviämisen ennustamisväline – Mellevä | Metsäkeskus

Päättynyt: Metsäpalon leviämisen ennustamisväline – Mellevä

Lisätietoja

Hannu Ala-Honkola
projektipäällikkö
puh. 050 5928 915
hannu.ala-honkola(at)metsakeskus.fi

Ilmastonmuutoksen seurauksena arvioidaan metsäpaloriskin kasvavan.

Mellevä-hanke oli ketterä kokeilu, jossa havainnollistetaan ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi tuotettava palvelu. Mellevä-hankkeen tavoitteena oli laatia Mellevä-demo metsäpalojen leviämisen ennustamiseen. Hankkeessa selvitettiin demon avulla, millainen nykyisistä Metsäkeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen tietolähteistä tuotettava palvelu parhaiten tukisi pelastuslaitoksen toimintaa maastopalojen torjumiseksi. Hanke parantaa yhteistyötä eri sektorien viranomaistehtävien hoitamisessa.

Metsävaratiedosta on mahdollista tuottaa monia palveluja turvaamaan ekosysteemejä ja ekosysteemipalveluja. Näitä ovat mm. metsä- ja maastopalojen torjunta ja vesiensuojelu. Kun palvelut perustuvat yleisesti käytettäviin teknologioihin, kuten laserkeilaukseen, on näissä myös vientituotteiden kehittämisen mahdollisuus.

Hanke yhdistää metsätiedon jalostuksen, ekosysteemipalvelut ja liiketoimintapotentiaalien kartoittamisen yhdessä pk-yritysten kanssa. Hankkeessa laajennettiin metsätiedon hyödyntämistä pelastuslaitoksen maastopalojen torjuntaan. Lisäksi hankkeessa kartoitettiin palontorjuntaan liittyviä vientiorientoituneita pk-yrityksiä. Pidemmän tähtäimen tavoite on, että syntyy palontorjuntaan liittyvä palveluliiketoiminnan vientiin tähtäävä yritysten innovaatioekosysteemi.

Mellevä-hanke oli Suomen metsäkeskuksen hallinnoima hanke, johon osallistuu omalla työpanoksellaan ja asiantuntemuksellaan Ilmatieteen laitos, Suomen metsäkeskus, Pohjois-Karjalan pelastuslaitos ja Arbonaut Oy. 
Hankkeen toteutettiin 1.3.2019–28.2.2020.

Hankkeen raportit

.