Media-aineistot

Lisätietoja

11.7. Kantokäsittelyn työnlaatu on melko hyvällä tasolla, mutta parantamisen varaakin on

28.6. Metsänkäyttöilmoitukset ja ilmoitukset maakuntakaavan merkinnöistä

27.6. Satelliittiseurannan uusimmat tulokset valmistuivat

26.6. Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla on havaittu ruskomäntypistiäisen toukkia, hirvituhoja ja versosurmaa 

25.5. Kotimaisen puun tarjonta kasvoi alkuvuonna

22.5. Lumituhoretki

21.5. Tykkylumituhoalueilla suunniteltu metsänhakkuita jo lähes 50 miljoonan euron arvosta

18.5. Metsä kannattaa uudistaa nopeasti päätehakkuun jälkeen

7.5. Taimikonhoito on metsänomistajalle kannattava sijoitus

26.4. Taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon työnjäljessä edelleen paljon parannettavaa

13.4. Maisemanvuokraus on keino säilyttää mökkimaisema

5.4.2018 Hirvivahinkorvaukset 2017

5.12.2017 Metsäautoteiden jälkihoitovelvoitteen tarkastus 2017

24.11.2017 Hirvivahinkoarvioinnit

30.10.2017 Iin, Pudasjärven ja Oulun alueilla metsää omistaville tuoretta tietoa