Media-aineistot | Metsäkeskus

Media-aineistot

Lisätietoja

5.3.2021 Arvioitujen hirvieläinvahinkojen painopiste siirtyi Itä-Lapista Länsi-Lappiin vuonna 2020

23.2.2021 Hirvivahinkokorvausten määrä laski edelleen

15.2.2021 Yksityismetsien hakkuuaikomukset nousivat koronapandemiasta huolimatta vuonna 2020 

13.1.2021 Ympäristötuen käyttö kasvoi voimakkaasti viime vuonna

2.12.2020 Yhteistyöllä vauhtia Kyyveden metsätalouden vesiensuojeluun

26.11.2020 Metsätie pitää rakentaa huolella ja kunnostaa säännöllisesti  

24.11.2020 Jatkuvan kasvatuksen hakkuut ovat hieman lisääntyneet 

12.11.2020 Metsän luontainen uudistaminen onnistuu yhä heikosti

3.11.2020 Kuolinpesien metsänomistus on vähentynyt viime vuosina

14.9.2020 Kemera-varoja oli käytetty elokuun lopussa reilusti viime vuotta enemmän

8.9.2020 Yksityismetsien hakkuuaikomukset laskivat alkuvuoden aikana

26.8.2020 Metsävaratiedon valmistuminen Pohjois-Savon alueella 

18.8.2020 Perintö- ja lahjaverotuksen oikaisuajat ovat pidentyneet

16.6.2020  Metsien inventoinnit alkoivat - uutta tietoa metsänomistajille ja toimijoille

28.5.2020 Kartat metsävaratiedon inventointialueista vuonna 2020

26.5.2020 Pistiäistuhojen odotetaan hellittävän Länsi-Suomessa

29.4.2020 Kuusi valtaa alaa talousmetsissä

23.4.2020 Luontoarvot huomioidaan kohtalaisen hyvin metsien hakkuissa

8.4.2020 Taimikoiden ja nuorten metsien hoidon työnjäljessä ei paranemisen merkkejä

25.3.2020 Metsälakirikkomusten jäljille päästään entistä paremmin

16.3.2020 Liian voimakkaat harvennukset altistavat puustoa metsätuhoille

27.2.2020 Hirvivahinkokorvausten määrä laski edellisvuodesta

30.1.2020 Talouden kasvun hidastuminen näkyi metsien hakkuuaikomuksissa viime vuonna

16.1.2020 Metsänomistajille maksettiin lähes 50 miljoonaa euroa tukea puuntuotantoon

19.12.2019 Metsän uudistamisen laatu on säilynyt hyvällä tasolla

28.11.2019 Satelliittiseuranta tehostaa hakkuiden ja arvokkaiden luontokohteiden valvontaa

26.11.2019 Metsätie tarvitsee säännöllistä kunnossapitoa

Kaavio: Metsätietarkastusten tulokset vuonna 2019
Resultaten av skogsvägsgranskningarna år 2019

24.10.2019 Juurikääpä piinaa kotimaan havumetsiä – laadukkaalla torjunnalla voidaan estää tuhojen leviämistä

26.9.2019 Metsävaratietoa valmistunut Kivijärvi-Pihtiputaan alueella

19.9.2019 Kemera-varoja on käytetty viime vuoden tahdissa

11.9.2019 Metsätalouden vesiensuojelupäivät Savonlinnassa 17.–18.9.

3.7.2019 Puun tarjonnan kasvu taittui alkuvuoden aikana

18.6.2019 Jakautuvatko tiemaksut oikeudenmukaisesti tieosakkaiden kesken?

3.6.2019 Metsävaratiedon inventointi alkaa Hailuoto-Kalajoki alueella

3.6.2019 Metsävaratiedon inventoinnit alkavat Kittilässä ja Sodankylässä

10.5.2019 Haukanpesät tietoon pesinnän turvaamiseksi

3.5.2019 Pirkanmaa haluaa puurakentamisen kärkijoukkoihin

3.5.2019 Nimityksiä Suomen metsäkeskuksen Puukerrostalorakentaminen kasvuun Pirkanmaalla -hankkeessa

29.4.2019 Tutkimus: Metsänomistajien arvot ovat moninaisia

17.4.2019 Hirvivahinkokorvausten määrä kasvaa edellisvuodesta

15.4.2019 Kemera-varoja on käytettävissä 55,9 miljoonaa euroa

15.3.2019 Taimikoiden ja nuorten metsien hoidon työnjäljessä yhä kehitettävää

1.2.2019 Pirkanmaan yksityisteiden silloista joka neljäs on huonossa kunnossa

8.1.2019 Viime talven lumituhoja korjataan edelleen

19.12.2018 Metsäteiden rakentamisen ja kunnossapidon laatua voidaan yhä parantaa

11.7.2018 Kantokäsittelyn työnlaatu on melko hyvällä tasolla, mutta parantamisen varaakin on

28.6.2018 Metsänkäyttöilmoitukset ja ilmoitukset maakuntakaavan merkinnöistä

27.6.2018 Satelliittiseurannan uusimmat tulokset valmistuivat

26.6.2018 Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla on havaittu ruskomäntypistiäisen toukkia, hirvituhoja ja versosurmaa 

25.5.2018 Kotimaisen puun tarjonta kasvoi alkuvuonna

22.5.2018 Lumituhoretki

21.5.2018 Tykkylumituhoalueilla suunniteltu metsänhakkuita jo lähes 50 miljoonan euron arvosta

18.5.2018 Metsä kannattaa uudistaa nopeasti päätehakkuun jälkeen

7.5.2018 Taimikonhoito on metsänomistajalle kannattava sijoitus

26.4.2018 Taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon työnjäljessä edelleen paljon parannettavaa

13.4.2018 Maisemanvuokraus on keino säilyttää mökkimaisema

5.4.2018 Hirvivahinkorvaukset 2017

 

.