Mäntypistiäistuhot | Metsäkeskus

Mäntypistiäistuhot

Lisätietoja

Yrjö Niskanen
valmiuspäällikkö
puh. 029 432 4625
yrjo.niskanen(at)metsakeskus.fi

Männyn neulasia syövät useiden hyönteislajien toukat. Mäntypistiäiset ja mäntymittari aiheuttavat Suomessa laajimmat tuhot. Voimakkaat kannanvaihtelut ovat mäntypistiäisille tyypillisiä. Massaesiintymien aikana tuhoalueet voivat olla jopa satoja tuhansia hehtaareita.

Ruskomäntypistiäinen

Ruskomäntypistiäisiä pidetään Suomessa joukkoesiintymien yleisyyden ja laaja-alaisuuden vuoksi merkittävimpänä männyn neulastuholaisena. Tuhoja on esiintynyt 5-6 vuoden välein ja maakunnallisia suurtuhoja 20–30 vuoden välein. Toukat syövät kesäkuussa männyn edellisen vuoden ja sitä vanhemmat neulaset. Syönti aiheuttaa kasvutappioita, mutta hyvin pieni osa syödyistä männyistä on kuollut. Tuhoja esiintyy koko maassa.

Pilkkumäntypistiäinen

Pilkkumäntypistiäisen aiheuttamat tuhot eivät ole yltäneet ruskomäntypistiäistuhojen tasolle. Joukkoesiintymät kestävät yleensä 1-3 vuotta ja ovat laajuudeltaan muutamia satoja, harvemmin tuhansia hehtaareita. Toukat syövät kesäkuun lopulta syyskuun puoliväliin männyn kaikkia neulaskertoja ja tuhot ovat vakavia, jos syöntiä esiintyy kahtena vuotena peräkkäin, jolloin mäntyjä kuolee.

.