Päättynyt: Maltti metsänhoidossa – valtti vesienhoidossa | Metsäkeskus

Päättynyt: Maltti metsänhoidossa – valtti vesienhoidossa

Lisätietoja

Miina Fagerlund
projektipäällikkö, Kymijoen vesi ja ympäristö ry
puh. 044 775 3860
miina.fagerlund(at)vesiensuojelu.fi

Tiina Karjalainen
luonnonhoidon asiantuntija, Suomen metsäkeskus
puh. 050 464 8908
tiina.karjalainen(at)metsakeskus.fi
 

Hankkeen avulla vähennetään Kaakkois-Suomen alueen tehostuvan metsätalouden aiheuttamia riskejä alueen herkkiin vesistöihin. Suomen metsäkeskuksen kaakkoinen palvelualue toteuttaa hanketta yhteistyössä Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen  kanssa 1.5.2017–28.2.2020. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 336 510,06 € ja sen päärahoittaja on Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahasto.

Hankkeessa tapahtunutta

Maltti on valttia metsätalouden vesiensuojelussa -uutinen hankkeen ensimmäisestä toimijakoulutuksesta.

Hankkeen toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteet kohdistetaan alueellisessa vesienhoidon toimenpide-ohjelmassa määritetyille metsätalouden vaikutuksille herkille alueille, erityisesti jäljellä oleviin kirkasvetisiin ja lähes luonnontilaisiin vesistöihin. Näitä esiintyy Kaakkois-Suomessa pääasiassa Salpausselillä ja niiden pohjoispuolella. Herkkien vesistöjen alueille laaditaan vesiensuojelun yleissuunnitelmia, jotka ovat metsänomistajien ja muiden toimijoiden käytettävissä metsänkäsittelypäätöksiä ja metsäsuunnitelmia tehtäessä.

Herkimpien vesistöjen valuma-alueiden metsänomistajille, ranta-asukkaille, osakaskunnille ja kyläyhdistyksille jaetaan tietoa kyseisille alueille soveltuvista metsätalouden vesiensuojelumenetelmistä sekä vesistöjen tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tiedotus tapahtuu alueilla järjestettävinä infotilaisuuksina ja metsänomistajille lähetettävillä tiedotteilla metsätalouden vesiensuojelumenetelmistä. Tiedotuksen ja yleissuunnittelun pohjana käytetään vesistöjen seurantatietoja, vesi- ja rantaeliöstötutkimuksia sekä paikkatietoanalyysejä.

Metsäalantoimijoille järjestetään maksuttomia tiedotustilaisuuksia metsätalouden vesiensuojelusta ja sen suunnittelusta sekä uusimmista menetelmistä. Myös vesistöasiantuntijoiden ja metsäalan toimijoiden vuorovaikutusta edistetään yhteisten tapahtumien ja tilaisuuksien avulla.

Tarinakartat vesiensuojelun yleissuunnitelmista

Musta-Ruhmas ja Raajärvi
Saaramaan- ja Kyynelmyksenjärvi
Vilajoki
Savonkaita ja Riitjärvi
Salajärvi ja Kaukheimonen
Luomijärvi ja Valk- ja Merkjärvi

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuoda nykyaikaiset vesiensuojelumenetelmät pysyvästi osaksi metsätaloustoimenpiteitä ja näin ehkäistä Kaakkois-Suomen lähes luonnontilaisten vesistöjen tilan heikkeneminen.

         

  

.