Maakunnalliset metsäneuvostot

Maakunnalliset metsäneuvostot edistävät metsiin perustuvia elinkeinoja ja metsäsektoria koskevaa alueellista yhteistyötä. Metsäneuvostoja on neljätoista ja niiden toimikausi on neljä vuotta. Metsäneuvostojen jäsenet edustavat metsäsektorin toimijoita, julkishallintoa, kansalaisjärjestöjä ja sidosryhmiä. Maakunnalliset metsäneuvostot vastaavat myös alueellisista metsäohjelmista.

 

Metsäneuvostojen tehtävät:

 • Maakunnalliset metsäneuvostot edistävät metsiin perustuvien elinkeinoja ja metsäsektoria koskevaa yhteistyötä.
 • Metsäneuvostot laativat alueelliset metsäohjelmat laajassa yhteistyössä sekä seuraavat ja edistävät niiden toteuttamista yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.
 • Metsäneuvostot linjaavat alueensa kestävän metsätalouden edistämisrahoituksen kohdentamisen ja ottavat tarvittaessa kantaa metsäsektorin kannalta tärkeisiin alueellisiin ohjelmiin ja suunnitelmiin.
 • Metsäneuvostot ylläpitävät metsätalouden näkyvyyttä ja vaikuttavuutta ja tekevät aloitteita metsiin liittyvien elinkeinojen kehittämiseksi.

 

Metsäneuvostoon kuuluu enintään 15 jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenillä on oltava laaja-alaista asiantuntemusta maakunnan metsään perustuvien elinkeinojen kehittämisestä ja metsien taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen liittyvistä kysymyksistä.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa metsäneuvoston neljäksi vuodeksi kerrallaan Metsäkeskuksen esityksen perusteella. Nykyisten metsäneuvostojen toimikausi kestää 14.5.2019 saakka.

Palvelualueiden aluejohtajat ja elinkeinopäälliköt osallistuvat metsäneuvostojen työhön kutsuttavien kumppaneiden valintaan. Mikäli metsäneuvoston jäsen eroaa, Metsäkeskus harkitsee, pyydetäänkö eronneen tilalle uusia jäsenesityksiä vai jatkaako metsäneuvosto suppeammalla kokoonpanolla. Metsäkeskus tekee esityksen uuden jäsenen ja varajäsenen nimittämisestä maa- ja metsätalousministeriölle.

Metsäneuvostojen jäsenistö valitaan kunkin alueen ominaispiirteiden ja toimijaprofiilin mukaisesti. Jäsenistössä on toimijoita muun muassa seuraavista ryhmistä:

 • metsäteollisuus
 • metsänomistajat
 • Metsäkeskus (henkilöstön edustaja)
 • koneyrittäjät
 • puualan yrittäjät
 • kuljetusyrittäjät
 • kauppakamari
 • energiateollisuus
 • nuorisojärjestöt
 • ELY-keskus (maaseudun kehittäminen, ympäristö, tieinfra)
 • Riistakeskus
 • Metsähallitus
 • maakuntaliitto
 • kansanedustajat
 • kansalaisjärjestöt (luontojärjestöt, virkistyskäyttäjät jne.)
 • alueelliset erityisryhmät (paliskunnat, saamelaiskäräjät jne.)
 • tiedotusvälineet (Yle, maakuntalehti)
 • yliopistot ja tutkimuslaitokset (yliopistot, ammattikorkeakoulut, VTT, TTL, GTK, Luke jne.)

 

Pohjoinen palvelualue

 • Kainuu: pj. Asko Piirainen, vpj. Vesa Härkönen
 • Pohjois-Pohjanmaa: pj. Matti Pahkala, vpj. Maria Isolahti
 • Lappi: pj. Samuli Kokkoniemi, vpj. Kirsi-Marja Korhonen

Itäinen palvelualue

 • Keski-Suomi: pj. Johannes Leppänen, vpj. Pauli Rintala
 • Pohjois-Savo: pj. Tapani Tolppanen, vpj. Jukka Hujala
 • Pohjois-Karjala: pj. Pekka Nuutinen, vpj. Päivikki Otronen

Läntinen palvelualue

 • Lounais-Suomi (Varsinais-Suomi, Satakunta): pj. Erkki Haavisto, vpj. Pasi Heino
 • Pirkanmaa: pj. Antti Teivaala, vpj. Päivi Kiviranta
 • Etelä- ja Keski-Pohjanmaa: pj. Timo Lankila, vpj. Jukka Vainionpää

Kaakkoinen palvelualue

 • Kaakkois-Suomi (Kymenlaakso, Etelä-Karjala): pj Eero Kivistö, vpj. Esa Korhonen
 • Etelä-Savo: pj. Sari Lantta, vpj. Timo Leskinen

Eteläinen palvelualue

 • Österbotten – Pohjanmaa: pj. Anders Lillandt, vpj. Jan Slotte
 • Häme (Päijät-Häme, Kanta-Häme): pj. Eine Rosenberg – Riihimäki, vpj. Jussi Joensuu
 • Uusimaa: pj. Heli Rissanen, vpj. Esa Nykänen

 

Metsäneuvostoja koskeva lainsäädäntöpohja

1421/2014 Laki Suomen metsäkeskuksesta annetun lain muuttamisesta

(6 § Maakunnallinen metsäneuvosto ja sen tehtävät)

1448/2014 Valtioneuvoston asetus Suomen metsäkeskuksen toiminnasta

(2 luku Maakunnalliset metsäneuvostot
7 § Maakunnallisten metsäneuvostojen toiminta-alueet ja nimet
8 § Maakunnallisen metsäneuvoston asettaminen ja muut menettelyt
9 § Maakunnallisen metsäneuvoston järjestäytyminen ja toiminta)

8.8.1986/609 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta

(4 a § (15.4.2005/232) Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano)