Luonnonhoitokortti

Lisätietoja

Irmeli Ruokanen
luonnonhoidon asiantuntija
puh. 029 432 5261
irmeli.ruokanen(at)metsakeskus.fi

Metsäalan luonnonhoitokortti on käytännönläheinen metsäalan osaamispaketti, jolla voit varmistaa ja osoittaa osaamisesi talousmetsien luonnonhoidossa. Metsäalan luonnonhoitokortti myönnetään osaamiskokeen hyväksytysti suorittaneille. Luonnonhoitokortti soveltuu hyvin niin koneenkuljettajille, metsureille, leimikon suunnittelijoille kuin metsänomistajillekin.

Suoritustavat

Luonnonhoitokortti edellyttää Metsäkeskuksen järjestämän osaamiskokeen suorittamista hyväksytysti. Voit valmentautua kokeeseen haluamallasi tavalla, esimerkiksi osallistumalla oppilaitoksen järjestämälle kurssille tai pelkästään perehtymällä oppimateriaaleihin.

Osaamiskoe

Metsäkeskuksen järjestämä osaamiskoe koostuu sisä- ja maasto-osioista, joissa molemmissa hyväksymisen ehtona on vähintään 70 % maksimipistemäärästä.

Sisäosiossa vastataan luonnonhoitoaiheisiin monivalintakysymyksiin ja maasto-osiossa tunnistetaan luontokohteita, niiden arvokkaita ominaisuuksia sekä pohditaan säästöpuustoon, vesiensuojeluun ja energiapuunkorjuuseen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi tunnistetaan monimuotoisuuden kannalta arvokkaita puu- ja pensaslajeja.

Vapaaehtoisessa lajintunnistustehtävässä voi kerätä bonuspisteitä, jotka huomioidaan maasto-osan kokonaispisteissä täysimääräisinä.

Luonnonhoitokortin osaamiskoemaksu on 160 € (vuoden 2017 hinta). Oppilaitosten opiskelijoille osallistumismaksu on 120 € edellyttäen, että oppilaitos osallistuu koepaikan, kuljetusten ja valvonnan kustannuksiin. Osallistumismaksu sisältää koejärjestelyt, materiaalit, kortin ja todistuksen sekä yhden uusintamahdollisuuden.

Koepäivät ja paikkakunnat

Paikkakuntakohtaiset ohjelmat, koulutuspaikat ja ilmoittautumiset löytyvät Metsäkeskuksen tapahtumakalenterista.

Osaamistavoitteet

Metsäalan luonnonhoitokortin suorittanut hallitsee metsänhoidossa ja hakkuissa tarvittavat luonnonhoidon menetelmät, ymmärtää toimenpiteiden tarkoituksen ja osaa soveltaa niitä työssään vaihtelevissa olosuhteissa. Metsäalan luonnonhoitokortin suorittaminen kattaa metsänhoidossa ja hakkuissa sekä niiden suunnittelussa tarvittavan tietotaidon.

Kirjallisuus

Kokeessa edellytetään seuraavien materiaalien asiasisältöjen hallintaa:

Lisäksi suosittelemme tutustumaan seuraaviin materiaaleihin:

Metsänhoidon suositukset -julkaisut ovat saatavilla myös painetussa muodossa.