Luonnonhoitohankkeet | Metsäkeskus

Luonnonhoitohankkeet

Lisätietoja

Riitta Raatikainen
luonnonhoidon johtava asiantuntija
puh. 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

Metsäkeskus suunnittelee alueellisia Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (Kemera) 21 §:n mukaisia luonnonhoitohankkeita, joita se tarjoaa toimijoille toteutettavaksi lain 23 § mukaisella hankehakumenettelyllä.

Hankehakuja voi olla vuodessa korkeintaan kolme kappaletta. Yhdessä haussa voi olla useita luonnonhoitohankkeita.

Hankehakumenettelyn tavoitteena on löytää luonnonhoitohankkeelle osaava toimija, joka ottaa kokonaisvastuun sekä luonnonhoidon töiden toimenpidesuunnittelusta että niiden toteuttamisesta.

Vuoden 2020 hankehakujen aikataulu:

  • Hankehaku I: 24.2. - 6.3.2020
  • Hankehaku II: 25.5. - 5.6.2020
  • Hankehaku III: 12.10. - 23.10.2020

Vuoden 2021 hankehakujen aikataulu: 

  • Hankehaku I: 22.2.-5.3.2021
  • Hankehaku II: 24.5.-4.6.2021
  • Hankehaku III: 11.10-22.10.2021
14.10.2020 Kaakkoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Etelä-Karjalaan, Lappeenrantaan luonnonhoidolliselle kulotushankkeelle. Kohde sijaitse Lappeenrannassa Pahloisten kylällä. Kohteella toteutetaan monimuotoisuutta edistävää kulotusta yhteensä 3,5 hehtaarin alalla....
13.10.2020 Itäinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Keski-Suomeen Kimingin vesiensuojelusuunnitelmalle. Hanke sijaitsee Karstulassa. Kiminginjoen vesiensuojeluhankkeen kokonaispinta-ala on 876 ha. Tavoitteena tehdä ennakoivaa vesiensuojelua. Tarkemmat toimenpiteet...
12.10.2020 Pohjoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Kemijärven Tunturipalon luonnonhoito kulotushankkeelle. Hanke sijaitsee Kemijärven Yhteismetsän tilalla Tunturipalossa, Kemijärveltä noin 34km Pahkakummuntietä pohjoiseen. Kulotettavan alueen pinta-ala on noin 22...
12.10.2020 Läntinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Pirkanmaalle Melajoen hankealueen vesiensuojelusuunnitelmalle.  Hanke sijaitsee Parkanossa Vahojärven-Aurejoen osavaluma-alueella. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 400 hehtaaria. Tarkemmat toimenpiteet...
12.10.2020 Eteläinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Päijät-Hämeeseen, Padasjoen Vesijakojärven vesiensuojelusuunnitelmalle. Hanke sijaitsee Padasjoella Vesijakojärven ympäristössä ja koostuu Vesijakojärven kauttaaltaan ympäröivästä valuma-alueesta....
12.10.2020 Eteläinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Uudellemaalle Loviisan Vanhakylän luonnonhoidolliselle kulotussuunnitelmalle.   Hanke sijaitsee Loviisassa ja koostuu Vanhakylän Myllyjärveen rajoittuvasta uudistusalasta. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 4...
12.10.2020 Eteläinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa lehtojenhoitohankkeelle, jonka kohteet ovat Uudellamaalla Vihdissä, Hyvinkäällä ja Raaseporissa.  Hankealueen kokonaispinta-ala on 7,2 hehtaaria ja se koostuu yhteensä kuudesta yhtenäisestä lehtokohteesta....
12.10.2020 Eteläinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Janakkalan Valajärven alueen vesiensuojelusuunnitelmalle. Hanke sijaitsee Janakkalassa ja koostuu Valajärveen laskevista kolmesta valuma-alueesta. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 400 hehtaaria. Tarkemmat...
12.10.2020 Eteläinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Päijät-Hämeeseen, Hartolan itäosiin, luonnonhoidolliseen kulotushankkeeseen. Hanke sijaitsee Hartolassa ja koostuu Impolan yhteismetsissä sijaitsevan hakkuualan ja ylimääräisen rajatun säästöpuuryhmän...
12.10.2020 Pohjoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Etelä-Lapin Heinisuo-Kuukaslampi luonnonhoitosuunnitelmalle.  Hanke sijaitsee Ranuan Kuukasjärvellä, Heinisuon ja Kuukaslammen valuma-alueella. Valuma-alueen pinta-ala on noin 120 ha ja se laskee vedet...
12.10.2020 Pohjoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Pohjois-Pohjanmaalle Tyrnävän Lantonoja-Vähäjärvi luonnonhoitohankkeelle. Hanke sijaitsee Tyrnävällä Ängeslevänjoen latvoilla ja koostuu pääosin Lantonojan ja Vähäjärven ennallistamisesta. Lantonojan poikki...
12.10.2020 Läntinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Pirkanmaalle Aurejärven hankealueen vesiensuojelusuunnitelmalle.  Hanke sijaitsee Parkanossa Aurejärven valuma-alueella. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 930 hehtaaria. Tarkemmat toimenpiteet esitellään...

.