Luonnonhoidon paikkatietoaineistot | Metsäkeskus

Luonnonhoidon paikkatietoaineistot

Lisätietoja

Juha Jämsen
paikkatietoasiantuntija
puh. 029 432 4807
juha.jamsen(at)metsakeskus.fi

Metsätalouden luonnonhoidossa on monia selvitettäviä asioita, esimerkiksi elinympäristöt, laho- ja säästöpuut, riista, vesiensuojelu. Metsänhoidon eri vaiheissa tehtävillä ratkaisuilla on mahdollista vaikuttaa paljon metsäluonnon monimuotoisuuteen ja vesistöjen tilaan.

Luonnonhoidon suunnittelun tukena on mahdollista hyödyntää eri toimijoiden tuottamia paikkatietoaineistoja. Monimetsä-hankkeessa aineistoja on koottu yhteen palveluun, jossa voi tutustua aineistoihin ja valita niistä käyttöön sellaiset, joista on apua omissa työtehtävissä.

Tehokkainta aineistojen hyödyntäminen on, kun käyttää niitä omassa suunnittelujärjestelmässä. Mikäli käytössä ei ole omaa paikkatietojärjestelmää, niitä voi käyttää esimerkiksi avointen paikkatieto-ohjelmistojen tai nettiselaimessa toimivan karttapalvelun avulla. Ohjeita aineistojen käyttöön on kerrottu aineistojen esittelyn yhteydessä.

.