Lumituhohakkuut

Lisätietoja

Yrjö Niskanen
valmiuspäällikkö, hankehallinon asiantuntija
puh. 0400 653 863
yrjo.niskanen(at)metsakeskus.fi

Jyrki Lehtinen
paikkatietoasiantuntija
puh. 0400 159 394
jyrki.lehtinen(at)metsakeskus.fi

Tykkytuhon riski on merkittävä yli 200 metriä meren pinnasta sijaitsevissa nuorissa ja varttuneissa männiköissä.

Talvella 2017–2018 poikkeuksellisen runsas tykkylumi on aiheuttanut lumituhoja Kainuun, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan metsissä.

Katso lumituhohakkuut kartalta

Metsäkeskus on koonnut karttaesityksen tykkytuhon riskialueista ja metsänkäyttöilmoituksilla ilmoitetuista tuhokohteiden hakkuusuunnitelmista.

Lumituhoille alttiit alueet on luokiteltu kartalla kolmeen luokkaan, jotka on laskettu Metsäkeskuksen aineiston perusteella. Aineistona on käytetty metsävaratietoa, joka kattaa 84 prosenttia yksityismetsien pinta-alasta (tilanne 1.2.2018).

Metsävara-aineistosta on etsitty nuorten ja varttuneiden kasvatusmetsien männiköitä, jotka sijaitsevat yli 200 metriä merenpinnan yläpuolella. Tällaiset kohteet muodostuvat riskialueiksi. Karttaa lähentämällä ilmestyy näkyviin tarkempi lumituhoriskialueiden sijainti.

Kartalla näytetään myös lumituhon vuoksi tehdyt metsänkäyttöilmoitukset. Metsänkäyttöilmoituksien osalta aineisto on koko maan kattava. Lumituhoja voi esiintyä myös kartalla esitettyjen alueiden ulkopuolella. Karttaa lähentämällä ilmestyy näkyviin myös 2013–2017 tehtyjen kasvatusmetsien harvennushakkuuta sisältävien metsänkäyttöilmoitusten sijainti.