Luomua ja luonnontuotteita metsävaratietoihin - LULUme | Metsäkeskus

Luomua ja luonnontuotteita metsävaratietoihin - LULUme

Lisätietoja

Juha Vornanen
Suomen metsäkeskus
juha.vornanen(at)metsakeskus.fi
p. 050 5292038

Henri Vanhanen
Luonnonvarakeskus
henri.vanhanen(at)luke.fi
p. 029 532 6609

Hanna Kumela
Luonnonvarakeskus
hanna.kumela(at)luke.fi
p. 029 532 2161

LULUme-hankkeen Facebook-sivu

Luomu- ja luonnontuotteiden kysyntä maailmalla on kasvanut ja kasvu näyttää jatkuvan vähintään yhtä vahvana. Suomella on hyvät mahdollisuudet olla tulevaisuudessa yksi johtavimmista keruutuotteiden tuottajamaista laajojen keruualueiden, raaka-aineiden erinomaisten ravintoarvojen, puhtauden, luotettavan alkuperän sekä toimitusvarmuuden ansiosta.

Pohjois-Karjalassa toimii valtakunnallisesti Suomen suurimpia luonnontuoteyrityksiä ja alueen metsistä olisi sertifioitavissa luomukeruualueiksi jopa 97 %. Yritykset sekä aluetalous voisivat saada sertifioinnin kautta huomattavan arvonlisän, joka voi tuotteesta riippuen olla 30 jopa sataan prosenttiin. Aloite metsien luomukeruualueiden sertifioinnista on tullut pohjoiskarjalaisilta pk-yrityksiltä.

Luomukeruualueella tarkoitetaan luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään kuuluvaa luonnonvaraisten kasvien tai kasvinosien keruualuetta.

Hankkeen tavoitteena on parantaa luonnontuotesektorin liiketoimintaa ja tehdä sekä keruu- että tuotanto ammattimaisemmaksi lisäämällä metsänomistajien tietoisuutta metsiensä tuottamista luonnontuotteista ja edistämällä niiden saamista markkinoille.

Tavoitteeseen pääsemiseksi

  • Kehitetään palvelu, jonka kautta metsänomistaja voi ilmoittaa haluamalleen toimijalle jokamiehenoikeuksin kerättävien luonnontuotteiden saatavuudesta tai tarjota metsiköitään vuokrattavaksi sellaisten luonnontuotteiden tuotantoon, mihin tarvitaan maanomistajan lupa
  • Tuottaa palvelu, jonka kautta välitetään luonnontuotetietoa ja tietoa niiden tuotantomahdollisuuksista metsänomistajien omista metsistä sekä tiedotetaan luomukeruualueiden sertifioinnista
  • Selvittää Pohjois-Karjalan metsänomistajien kiinnostusta luomukeruualueiden sertifioitiin sekä aloittaa metsätilojen sertifioiminen luomukeruualueiksi
  • Selvittää luomukeruualueiden sertifioinnin yhteistyömahdollisuuksia PEFC ja FSC metsäsertifikaattien kanssa sekä näiden sertifikaattien hyödyntämisen mahdollisuuksia luonnontuotteiden kaupallisen lisäarvon kasvattamisessa
  • Toteuttaa esiselvitys voiko luomusertifioiduilta keruualueilta tuotetun tukkipuun myynnissä käyttää LUOMU-merkintää

Tilaisuuksien materiaalit

Hanke toteutetaan Luonnonvarakeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen yhteishankkeena ja sen toteutusaika on 1.3.2018-31.12.2020. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto ja tuen on myöntänyt Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Hankkeen tavoitteet tukevat Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman toimintalinjaa ”Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen”.
Hankkeen nettokustannukset ovat 485 113 €, josta EAKR:n ja valtion rahoitus 70 %.

Hankkeessa toteutettua

  • Luonnontuotemetsä-karttataso Metsään.fi-palveluun. Karttataso kuvaa kohteita, joilla luonnontuotteiden tuottaminen ja kerääminen on mahdollista. Tutustu karttatason tuoteselosteeseen.
  • ​Luomusertifioidut keruualueet Pohjois-Karjalassa ja Länsi-Suomessa. Jos olet kiinnostunut  hyödyntämään alueita, kysy tarkemmat tiedot luomukeruualueiden selvittäjä Eija Vuorelta sähköpostitse eija.vuorela(at)4H.fi tai  puhelimitse 040 715 1820.

 

 

.