Lehtometsien havinaa Pirkanmaalla | Metsäkeskus

Lehtometsien havinaa Pirkanmaalla

Lisätietoja

Jukka Ruutiainen
Projektipäällikkö
Puh. 040 530 6721
jukka.ruutiainen(at)metsakeskus.fi

Hankkeen kuvaus

Lehtometsien havinaa Pirkanmaalla on valtakunnallinen METSO-hanke, jonka tavoitteena on tuoda kokonaisvaltaista ajattelua lehtometsien hoitoon. Hankkeen keskeisenä ajatuksena on yhdistää pienialaisten suojeltujen lehtoalueiden ja niitä ympäröivien laajempien talousmetsien hoito siten, että luonnonhoidon ja metsänomistajan tavoitteet kohtaavat.

Pienialaisten suojeltujen lehtokohteiden hoito ei yleensä ole taloudellisesti kannattavaa, joten on perusteltua hoitaa niitä yhdessä ympäröivien talousmetsien kanssa. Suojelualueiden läheisissä talousmetsissä on usein myös merkittäviä luontoarvoja ja suunnitelmallisella hoidolla niitä voidaan säilyttää laajoilla alueilla ja samalla huolehtia myös metsän taloudellisesta tuotosta.

Kaikkia lehtoja ei ole tarpeen hoitaa, joten osa lehtojensuojelualueiden lähellä sijaitsevista arvokkaista luontokohteista on mahdollista suojella vapaaehtoisesti METSO-ohjelman pysyvällä tai määräaikaisella suojelulla metsänomistajien tavoitteiden mukaisesti. Suojelusta maksetaan korvaus.

Hankkeen palvelut ovat metsänomistajalle maksuttomia. Niihin sisältyy metsänomistajan tavoitteiden kartoitus tilakäynnin yhteydessä, leimikon suunnittelu ja toteutuksen ohjeistus, alueen luontokartoitus ja tarvittaessa avustaminen leimikon myynnissä tai rauhoitusalueen arvioinnissa ja hakemuksen tekemisessä.

Hanke on alkanut vuonna 2017 ja päättyy vuonna 2020. Hankkeen vastuullisena toimijana on Suomen metsäkeskus. Yhteistyökumppaneina ovat Pirkanmaan ELY-keskus, Metsähallituksen Luontopalvelut ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri.

Lehtoasiantuntijoiden haastatteluja

Metsälehmuksia. Suomessa harvinaisten lehtipuuvaltaisten lehtometsien
havina uhkaa muuttua kuusikoiden huminaksi, ellei niiden kuusettumista estetä.

 

.