Läntisen alueen sidosryhmäuutiskirje

Uutiskirjeen 4/2019 aiheet

Lounais-Suomen elinkeinopäällikkö Tapio Nummi eläkkeelle - Minna Rautalin seuraajaksi

Aloitin vuonna 1981 Satakunnan piirimetsälautakunnan suunnittelumetsänhoitajana. Olen pääosan urastani tehnyt metsäsuunnittelun ja metsävaratiedon keruun parissa. Alueellinen metsäsuunnittelun ensimmäinen kierros valmistui 1990-luvun alkupuolella. Se tuotti kattavan metsävaratiedon ja tilakohtaiset metsäsuunnitelmat kahdelle kolmasosaa omistajista sekä henkilökohtaista neuvontaa. Tämän tiedon merkitys oli suuri kaikille metsässä tehtäville töille.

2000-luvulla resurssit hiipuivat ja tarvittiin muutosta. Siirryttiin laserkeilaukseen perustuvaa kaukokartoitukseen v. 2010 alkaen. Tietoa alettiin jakaa Metsään.fi-palvelussa sekä metsänomistajille että toimijoille. Seuraava askel otetaan ensi vuonna, kun siirrytään tarkempaan laserkeilaukseen ja kuuden vuoden kiertoon.

Erilaiset kehittämishankkeet, metsäohjelmatyö ja sidosryhmäsuhteet ovat pitkään kuuluneet tehtäviini. Kun siirryin 2015 elinkeinopäälliköksi, nämä tehtävät seurasivat mukana ja muutos työnkuvassa ei ollut suuri. Kumppanuustapaamiset tärkeimpien sidosryhmien kanssa ovat olleet merkittäviä.

Seuraajani Minna Rautalin aloitti työnsä 1.12. Hän on työskennellyt aiemmin mm. Pirkanmaan metsäkeskuksessa ja viimeksi hankeasiantuntijana Rauman kaupungin kehittämisyksikössä. Jätän tehtävät luottavaisin mielin Minnan hoidettavaksi.

Kiitos sidosryhmille hyvin sujuneesta ja tuloksekkaasta yhteistyöstä metsätalouden kehittämisessä!

Tapio Nummi

Metsäohjelmien laadinta etenee

Alueellisten metsäohjelmien laadinta on edennyt hyvin. Alueellinen metsäohjelman on työväline, joka suuntaa kehittämistoimet tärkeimmiksi katsottuihin toimenpiteisiin. Ohjelman kantavana päämääränä on metsätalouden kokonaiskestävyys eli taloudellisten, ekologisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tavoitteiden yhteensovittaminen. Ohjelmien taustalla on päivitetty Kansallinen metsästrategia 2025, mutta ohjelmien tavoitteet ja toimenpiteet laaditaan vastaamaan maakuntien omia vahvuuksia ja kehittämistarpeita.

Ensimmäiset AMO-työpajat on nyt pidetty. AMO-työpajoissa työskenneltiin WOOD, NON-WOOD ja ENVIRONMENT -ryhmissä. Työpajoihin osallistui yhteensä yli 100 osallistujaa läntisellä alueella ja kyselyyn on vastannut kymmeniä henkilöitä. Ohjelmatyö on herättänyt laajaa kiinnostusta ja virittänyt hyvää keskustelua. Maakunnalliset metsäneuvostot ovat kokouksissaan perehtyneet työryhmien esiin nostamiin kehittämiskohteisiin.

Työn seuraava vaihe on AMO-työpajat tammikuussa, jossa tiivistämme kehittämiskohteita ja luomme toimenpiteitä ratkaisujen saamiseksi. Keräämme työn edetessä taustatietoa ohjelman tueksi. Helmikuussa järjestetään Puhutaan metsästä -tilaisuudet Kokkolassa 17.2.2020, Turussa 25.2.2020 ja Tampereella 14.2.2020, joissa teemme katsauksen metsäohjelmien valmisteluun ja ajankohtaiseen tutkimustietoon. 

Voit edelleen vastata kyselyyn ja vaikuttaa.

Yhteistyöterveisin,

Helena Herttuainen, aluejohtaja

Peltoheitot ja suonpohjat metsittämällä hiilinieluiksi -hanke on alkanut

Valtakunnallisen Peltoheitot ja suonpohjat metsittämällä hiilinieluiksi -hankkeen päätavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla Suomen hiilinieluja voidaan lisätä metsittämällä suonpohjia ja heikkotuottoisia tai viljelystä poistuneita maatalousmaita taloudellisesti, sosiaalisesta ja ekologisesti kestävällä tavalla. Hankkeessa kehitetään paikkatietoaineistoihin perustuva potentiaalisia metsityskohteita etsivä sovellus, metsityksen havaintokohteiden nettisivu ja rakennetaan metsityksen hiilikompensaatiomalli sekä jaetaan metsitystietoutta.

Hanketta hallinnoi Suomen metsäkeskus ja osatoteuttajana toimii Luonnonvarakeskus. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus rahoittaa hanketta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2019-31.12.2021. Lue lisää hankkeesta Metsäkeskuksen verkkosivuilta

Tutustu myös alueellisen Fenix - Suonpohjille uusi elämä -hankkeen julkaisuun: Suonpohjasta metsäksi oppaaseen. 

Alueellisilla hankkeilla yhteistyötä, metsäbiotaloutta ja ilmastoviisautta

Uusiutuvaa energiaa kansainvälisen yhteistyön kautta

FRANSU - bioenergian monet mahdollisuudet-hanke lisää kansainvälistä yhteistyötä ja uusiutuvan energian käyttöä Ranskan Bretagnessa ja Etelä-Pohjanmaalla. Hanke toteutetaan 1.10.2019-30.9.2021 yhteistyössä Thermopolis Oy:n kanssa ja rahoittajana toimii Leader Aisapari . Suomessa tavoitteena on edistää Leader Aisaparin toiminta-alueen ja lähialueiden bioenergiaketjujen toimintaa. Hankkeen puitteissa tullaan järjestämään bioenergia- ja uusiutuva energia-teemaisia tapahtumia ja neuvontaa. Lisäksi tarkoitus on vierailla Ranskassa ja tarjota relevanteille sidosryhmille myös mahdollisuus verkostoitumiseen ja tutustua paikallisiin jakeluketjuihin.

Lisätietoa hankkeesta Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Metsäbiotalous kasvuun

Hankkeen tavoitteena on lisätä metsäbiotalouden ja metsäekosysteemipalvelujen kasvua ja monipuolistumista kolmen Leader-ryhmän rahoittamana: Varsin Hyvä, Ravakka ja Pyhäjärviseutu. Toiminta-alueena on Varsinais-Suomi ja Etelä-Satakunta. Hankkeen kesto on 1.10.2019 -31.12.2021.

Hankkeen pääteemoja ja tilaisuuksien aiheita ovat: 1) Ilmastokestävä metsätalous, 2) Puurakentaminen ja uudet puutuotteet, sekä 3) Hyvinvointia metsästä. Lisätietoa hankkeesta Metsäkeskuksen verkkosivuilta.

Ilmastoviisaat pohjalaismetsät -koulutushanke käynnistyi

Hankkeen päätavoitteena on lisätä metsänomistajien ymmärrystä ja osaamista ilmastoviisaasta kokonaiskestävästä käytännön metsänhoidosta. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2019–31.12.2022.

Keskeisiä koulutusosioita ovat ilmastonmuutoksen huomioiminen omassa metsätaloudessa, tuhoihin varautuminen, talousmetsien luonnonhoito, metsätalouden kannattavuus ja metsätilan hallinnan ratkaisut. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Suomen metsäkeskus ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu Etelä-Pohjanmaan maakunnassa. Lisätietoa hankkeesta Metsäkeskuksen verkkosivuilta.

Metsään.fi-palvelu sai innovaatiopalkinnon Metsätieteen päivillä

Suomen Metsätieteellisen Seuran Taksaattoriklubi antoi innovaatiopalkinnon Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelulle, Metsäkeskukselle ja maa- ja metsätalousministeriölle. Palkinto myönnetään kolmen vuoden välein.

Innovaatiopalkinnon tavoitteena on rohkaista innovatiiviseen toimintaan sekä edistää tiedelähtöisyyttä ja asiakassuuntautumista toimialalla. Palkinto myönnetään kolmen vuoden välein henkilölle, työryhmälle, yhteisölle tai yritykselle, jonka innovaatiolla on ollut vakiintuneita vaikutuksia toimialalla.

Metsään.fi-palvelu on metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden maksuton asiointipalvelu, joka sisältää Metsäkeskuksen tuottamaa metsä- ja luontotietoa. Palveluun on koottu laajasti myös muiden julkisten organisaatioiden tuottamaa ympäristötietoa asiakkaiden hyödynnettäväksi.

Metsään.fi-palvelun tuottaa Suomen metsäkeskus ja rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Suomen Metsätieteelliseen Seuraan kuuluu metsäntutkijoita ja metsäntutkimuksesta kiinnostuneita. Taksaattoriklubi toimii Metsätieteellisen Seuran alaisuudessa, ja se edistää muun muassa metsänarvioimismenetelmien ja metsätalouden suunnittelujärjestelmien tutkimusta ja kehittämistä sekä tutkimuksen ja käytännön välistä vuorovaikutusta.

Lue lisää verkkouutisesta.

Lyhyesti:

Metsärekry 2020 Ähtärin Tuomarniemellä

Tuomarniemi muuttuu 25.3.2020 metsäalan työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamispaikaksi. Ilmoittautuminen näytteilleasettajaksi metsäalan rekrytointitapahtumaan on nyt auki. Tapahtuman järjestävät Sedu Ähtäri ja Metsäkeskus. Lue lisää Sedun verkkosivuilta

Liity avoimen metsätiedon tiedotuslistalle

Käytätkö Metsäkeskuksen avointa metsätietoa? Jos haluat saada sähköpostitse tietoa avoimen metsätiedon aineistojen muutoksista tai häiriötilanteista, voit liittyä tiedotuslistallemme. Ota yhteyttä Metsäkeskuksen asiakastukeen ja kerro yhteystietosi, niin saat jatkossa ajankohtaista tietoa avoimesta metsätiedosta: asiakastuki (at) metsakeskus.fi

Tutustu avoimeen metsätietoon Metsään.fi-verkkosivuilla.

Puurakentaminen kiinnostaa kunnissa – kasvua hidastaa tiedon puute ja asenteet

Puun käyttö julkisessa rakentamisessa on lähtenyt viime vuosina vahvaan kasvuun. Puurakentaminen nähdään terveellisenä, turvallisena ja ekologisena vaihtoehtona. Ilmapiiri puurakentamiselle on suotuisa, mutta tietoa tarvitaan lisää. Metsäkeskuksen koko maan kattava puurakentamisen hanketoiminta neuvoo ja kouluttaa puurakennusalan yrityksiä ja kehittää alan toimintaa yhä paremmaksi. Lue lisää Metsäkeskuksen verkkosivuilta