Lajiturva | Metsäkeskus

Lajiturva

Lisätietoja

Riitta Raatikainen 
luonnonhoidon johtava asiantuntija
puh. 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

Jarmo Uimonen
luonnonhoidon asiantuntija
puh. 040 525 3053
jarmo.uimonen(at)metsakeskus.fi

 

Maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt päätöksen "Uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen metsän- ja luonnonhoidon keinoja kohdentamalla – Lajiturva-hankkeen" tilaamisesta ja rahoittamisesta. 

Hanke on kolmivuotinen 2019–2021 METSO-ohjelman valtakunnallinen luonnonhoidon kehittämishanke. Hanke toteutetaan Tapion Oy:n, SMK:n ja SYKEn yhteistyönä.

Lajiturva-hankkeen päätavoitteena on lisätä lajiesiintymätiedon avulla uhanalaisten lajien esiintymiä ja populaatioita turvaavien metsän- ja luonnonhoitoratkaisujen käyttöä.

Hankkeen tulokset edistävät uhanalaisten lajien esiintymien säilymistä ja lajien tilanteen paranemista talousmetsissä. Samalla tuetaan muiden paikallisesti harvinaisten ja taantuvien metsälajien kantojen toipumista.

Hankkeessa määritellään metsätaloudessa huomioitavat uhanalaiset lajit ja lajiesiintymätiedon laatuvaatimukset 8.3.2019 julkaistun lajien uhanalaisuusarvioinnin pohjalta. Uhanalaisten lajien huomioon ottamisen toimintamalli evaluoidaan sitä käyttäviltä organisaatioilta kerättävien kokemusten, esimerkkien ja palautteen perusteella. Evaluoinnin perusteella päivitetään toimintamalli sekä siihen liittyvä opas.

Hanke tavoittelee uhanalaispaikkatiedon hyödyntämisen nostamista uudelle tasolle metsänhoidossa. Siksi hanke painottuu viemään käytäntöön toimintamallia ja lajien huomioon ottamisen toimintatapoja. Työtä tehdään tuottamalla koulutuksia, materiaaleja sekä viestintää.

Suomen metsäkeskus osallistuu lajiesiintymien paikkatietoanalyysien tekemiseen, uhanalaisten lajien paikkatiedon kehittämiseen sekä metsänomistajille ja toimijoille tarjottavan tietosisällön parantamiseen uhanalaisista lajeista ja niiden huomioimisesta metsänkäsittelyssä. Metsäkeskus osallistuu kyselytutkimusten valmisteluun ja toteutukseen sekä metsänomistajille ja toimijoille suunnattuun viestintään, materiaalien ja koulutusten suunnitteluun ja järjestämiseen yhteistyössä hankepartnereiden kanssa.

 

 

.