Lähienergialla omavaraisuuteen

Lisätietoja

Veli-Pekka Kauppinen
projektipäällikkö
puh. 0400 545 529
veli-pekka.kauppinen(at)metsakeskus.fi

Hankkeen tavoitteena on maakunnan energiahuoltovarmuuden turvaaminen ja energiaomavaraisuuden parantaminen hyödyntäen paikallisia energialähteitä, parantaa energialiiketoiminnan kannattavuutta, vähentää energiantuotannosta koituvia päästöjä sekä käyttöönottaa hyväksi havaittuja tehokkaita teknologioita.

Nämä ovat selkeästi ja monin tavoin yhteydessä toisiinsa: esimerkiksi laadukkaan polttoaineen käyttäminen vähentää päästöjä, säästää huolto- ja korjauskustannuksissa sekä vähentää polttoainekuluja. Lisäksi lämpölaitoksella voitaisiin energiaa tuottaa kesäaikaan vaihtoehtoisella teknologialla. Tämä osaltaan vähentäisi päästöjä ja lisäisi kannattavuutta, kun lämpölaitoksella energiantuotannossa ei tarvitsisi käyttää biokattilaa liian pienellä teholla tai polttaa öljyä.

Hankkeessa keskitytään lämpöyrittäjien ja kuntien tuottamaan ja käyttämään energiaan, pois lukien liikennepolttoaineet. Pääasiallisena tarkastelukohteena ovat puuperäiset polttoaineet. Lisäksi hankkeessa demonstroidaan aurinkoenergian hyödyntämistä lämmön tuotantoon ja puupolttoaineen kuivaukseen. Hankkeessa selvitetään myös pienten yhteisöjen mahdollisuuksia tuottaa lämmön lisäksi sähköä omaan käyttöön.

Ajankohtaista hankkeessa

Touko- ja elokuun aikana tehdään polttokokeita Jyväskylän ammattikorkeakoulun kattilantestauslaboratoriossa. Polttokokeita ohjaa VTT.  

Kostealla hakkeella kattilan hyötysuhde on huono ja päästöt isot. Polttokokeissa pyritään selvittämään, voiko esimerkiksi pelletin sekoitus märkään hakkeeseen pienentää päästöjä ja parantaa hakekattilan hyötysuhdetta.

Kuvateksti: Jussi Vilkkilä ja Kimmo Puolamäki säätämässä palotapahtumaa

Esityksiä ja ohjeita

Hankkeen esittely ja hankesuunnitelma

3.-4.4.2017 Lämpöyrittäjäpäivät Saarijärvellä, tapahtuman materiaalit

24.3.2017 Polttopuukauppaan vauhtia Himokselta -seminaarin materiaalit

Tammi-helmikuussa 2017 pidettyjen energiailtojen esitykset

Energiaehtoo 5.10.2016 esitykset

Polttopuun hankinta ja käyttö omakotitaloissa
Energiapilkkeen valmistusohje
Energiapilke -konsepti polttopuun tuotanto- ja toimitusketjussa
SSYP: Polttopuun ulkomaankaupan loppuraportti

Hankkeen projektityöt

Lähienergian tuotantotarkastelut

Sami Selänniemi: Puukaasutus paikallisesti energiantuotannossa

Hankkeen tulostavoitteet

 • Ajantasainen tieto Keski-Suomen lämpölaitosten tilanteesta ja sähköntuotantomahdollisuudesta
 • Keski-Suomen metsäpolttoaineiden ostaja- ja myyjäluettelo
 • Kyläyhteisöjen ja teollisuusalueiden energiantuotannon toimintamalli, jolla energiaa voidaan siirtää kannattavasti eri kiinteistöille
 • Eri liiketoimintamallien soveltuvuus kyläyhteisöjen ja teollisuusalueiden keskitettyyn energiantuotantoon
 • Ohje vanhoille kattiloille, miten päästöt saadaan uusiin EU:n direktiivimääräyksiin myös kostealla hakkeella
 • Eri hybridiratkaisujen soveltuvuus hakekattilan hyötysuhteen parantamiseen
 • Aurinkoenergian hyödyntäminen kuivausilman lämmittämisessä biokuivurissa
 • Kootaan 2-3 yritysryhmähanketta yrityksiä kiinnostavista toimintamalleista
 • Tapahtumia ja tiedotustilaisuuksia

Hankekumppanit

 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK)
 • Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston Luonnonvara-ala (POKE)
 • Keski-Suomen Energiatoimisto (Kesto, hallinnoija Benet Oy)
 • Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy

Hanke toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuella.