Rauno Numminen | Metsäkeskus

Rauno Numminen

Rauno Numminen on satakuntalainen metsätalousinsinööri, jolla on pitkäaikainen kokemus metsäomaisuuteen sijoittamisesta. Hänellä on myös oma metsäpalvelutoimisto Porissa. Lisäksi hän toimii Etämetsänomistajien Liitto ry:n puheenjohtajana.

Rauno Numminen: Metsänomistaja – hyödynnä verosuunnittelua

Metsätalous on yritystoimintaa ja siihen liittyviä ratkaisuja voi ja kannattaa harkita siltä pohjalta. Metsään kohdistuvat menot voi mahdollisuuksien mukaan rahoittaa puun myyntituloilla. Palkat, eläkkeet ja muut tulot kannattaa käyttää elämiseen.  Tämä on ainakin osittain mahdollista, kun hyödyntää seuraavanlaista verosuunnittelua.

Metsänomistaja maksaa pystykaupassa ennakkoverona 20 prosenttia ja hankintakaupassa 14 prosenttia. Puunostaja tekee ennakonpidätyksen ”viran puolesta”. Metsänomistajan on perustellusta syystä mahdollista alentaa ennakonpidätysprosenttia.

.