Katja Lähtinen | Metsäkeskus

Katja Lähtinen

Prof. (MMT, dos.) Katja Lähtinen on liiketaloustieteisiin erikoistunut metsäntutkija (1.2.2019 saakka Vaasan yliopisto/Seinäjoen yliopistokeskus, 1.3.2019 alkaen LUKE). Työssään hän on tutkinut muun muassa puurakentamisen johtamista ja markkinointia sekä yritysten, asiakkaiden että ohjauskeinojen näkökulmista.

Katja Lähtinen: Puurakentamisessa irti vanhoista rakenteista

Rakentaminen ja asuminen ovat yksi talouden osa-alueista, jolla voidaan viedä merkittävästi eteenpäin kestävää kehitystä erityisesti teollisen puurakentamisen kautta. On arvioitu, että esimerkiksi Euroopan unionin alueella rakentamisen ja rakennusten käyttöä kehittämällä voitaisiin vähentää merkittävästi sekä kokonaisenergian käyttöä, kasvihuonekaasupäästöjä että louhinnasta peräisin olevien materiaalien käyttöä. Kestävä rakentaminen ei ole myöskään vain ekologinen kysymys, vaan siihen liittyy merkittäviä mahdollisuuksia taloudellisten ja sosiaalisen hyötyjen aikaansaamiseen.

.