Ari Nikkola | Metsäkeskus

Ari Nikkola

Kirjoittaja on jyväskyläläinen metsänhoitaja, joka työskentelee rahoitus- ja tarkastuspäällikkönä Tampereella. Nikkolan salainen ja etäinen kiinnostuksen kohde on moraalifilosofia.

Ari Nikkola: Joko kauppamies kolkuttaa ovellasi?

Suomen kielen sanoissa on puute, kun puhutaan tiedosta. Meillä sanaa tieto käytetään, kun tarkoitetaan erilaista informaatiota, josta kukaan ei välttämättä saa edes selvää. Tieto tarkoittaa myös tietämystä ja asioiden tuntemista, joka liittyy informaatioon.

Esimerkkinä informaatiosta on vaikka tällainen suomenkielinen teksti, merkkijono paperilla. Kun tämä merkkijono näytetään lukutaitoiselle suomalaiselle, hän ymmärtää, mitä informaatio sisältää. Kun se näytetään lukutaitoiselle ranskalaiselle, hänellä ei ole tietämystä merkkien sanomasta.

.