Kehittyvä metsänomistus | Metsäkeskus

Kehittyvä metsänomistus

Lisätietoja

Jukka Matilainen
projektipäällikkö
puh. 0400 497 574
jukka.matilainen(at)metsakeskus.fi

Kehittyvä metsänomistus on Suomen metsäkeskuksen vetämä EU-rahoitteinen tiedonvälityshanke, jossa Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry on tuensiirtosopimuksella mukana osatoteuttajana. 3,5-vuotinen hanke keskittyy metsänomistuksen sukupolvenvaihdoskysymyksiin ja se kestää vuoden 2020 loppuun saakka.

Hankkeen tavoitteet

Kehittyvä metsänomistus -hankkeen tavoitteina ovat seuraavat asiat Kanta- ja Päijät-Hämeessä:
1. Vauhdittaa metsien siirtymistä aktiivisille metsänomistajille sekä lisätä aktiivista ja yritysmäistä metsänomistusta vähentäen samalla metsätilojen pirstoutumista
2. Uuden metsälahjavähennyksen tehokas käyttöönotto sukupolvenvaihdoksissa
3. Lisätä tietämystä yhteismetsästä ja osakeyhtiöstä metsänomistuksen vaihtoehtoina
4.   Pilotoida metsänvuokrausta uutena menetelmänä sukupolvenvaihdoksissa

Näissä tavoitteissa uutta ja tämäntyyppisissä hankkeissa ennen kokematonta ovat metsälahjavähennyksen käyttöönotto sukupolvenvaihdoksissa sekä metsänvuokrauksen pilotoiminen sukupolvenvaihdoksissa käytettävänä menetelmänä ensimmäistä kertaa Suomessa. Metsänvuokrauksen kokeilu osana sukupolvenvaihdosta on tässä hankkeessa uusi ja valtakunnallisestikin merkittävä innovaatio.

Hankkeen tavoitteena on järjestää kahden ja puolen vuoden aikana yhteensä 81 tiedotustilaisuutta ja 1 messutapahtuma eli yhteensä 82 erilaista tapahtumaa. Lisäksi pilotoidaan 2-5 kpl metsänvuokrauksen avulla valmisteltavaa metsänomistuksen sukupolvenvaihdosta. Hankkeessa osallistutaan aihealueen muihin messutapahtumiin. Näiden kaikkien tilaisuuksien yhteenlaskettu osallistujatavoite on 1 690 henkilöä.

Polvelta toiselle -messutapahtuma

Hankkeen päätapahtumana järjestettiin Lahdessa 26.1.2019 Polvelta toiselle –messutapahtuma, jossa keskityttiin kattavasti ja monipuolisesti metsänomistuksen sukupolvenvaihdokseen liittyviin asioihin. Tapahtumaan osallistui noin 610 asioista kiinnostunutta metsänomistajaa.

26.1. tapahtuman esitykset:

 

Kehittyvä metsänomistus –hanke rahoitetaan Euroopan Unioni tukemana maatalousrahaston kautta.

  

 

 

.