Kehittyvä bioenergialiiketoiminta - Bioliito | Metsäkeskus

Kehittyvä bioenergialiiketoiminta - Bioliito

Lisätietoja

Hanne Vaarala
projektipäällikkö
p. 050 477 7304
hanne.vaarala(at)metsakeskus.fi

Kehittyvä bioenergialiiketoiminta (BioLiito) -hankkeen tavoitteena on luoda mahdollisuuksia uusille bioenergia-alan toimijoille ja vahvistaa vanhojen toimintaa järjestämällä koulutusta ja neuvontaa, sekä verkostoimalla alan uusia ja vanhoja toimijoita.

Hankkeessa järjestetään koulutus- ja verkostoitumistapahtumia kaikille biotalouden sidosryhmille Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Bioenergian markkinoita muuttavat monet tekijät. Maailmanmarkkinoilla tapahtuva fossiilisten polttoaineiden alentunut hinta vaikuttaa suurten voimalaitosten hakkeen kysyntään, samoin muutokset kansallisissa tuotantotuissa.

Energiatehokkuusratkaisut ja erilaiset hybridi- eli yhdistelmäratkaisut alentavat lämpökattilalle tulevaa lämpökuormaa ja tuovat toisaalta markkinoille erilaisia uusia yhdistelmiä parhaimman kohdekohtaisen energiaratkaisun valitsemiseksi.

Hanke pyrkii yhdistämään näiden uusien ratkaisujen tuntijat niiden käyttäjiin ja järjestämään tarkoituksenmukaista koulutusta sitä tarvitseville. Hankkeelle on tehty etukäteiskartoitus, jonka aikana tunnistettiin koulutus- ja kehittämistarpeita niin liiketalouden perusosaamisessa kuin bioenergiaan liittyvissä teknisissä ratkaisuissa. 

Liiketaloudellisia koulutustarpeita todettiin laidasta laitaan kulurakenteen tunnistamisesta ja tarjouslaskennasta markkinointiin ja henkilöstöjohtamiseen. Perinteisten yritysneuvontatahojen kontaktit metsään perustuvien elinkeinojen yrityksiin huomattiin vähäisiksi; tämä tilanne pyritään korjaamaan hankkeen aikana. Hanke tulee toimimaan ennen kaikkea yhdistävänä tekijänä eri toimijoiden välillä, edesauttaakseen alan kehitystä.

Hanke toteutetaan Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan alueella.
Toteutusaika: 1.6.2019 - 31.5.2021.
Hankkeen päärahoittaja on ELY-keskus, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.
Hankkeen hallinnoijana toimii Suomen metsäkeskus ja osatoteuttajana Oulun ammattikorkeakoulu.

Hanke Oulun Ammattikorkeakoulun sivulla ja Facebookissa.

 

.