metsävaratieto | Page 8 | Metsäkeskus

metsävaratieto

Ismo Minkkinen: Sähköistä asiointia vai avointa dataa – miksi meillä on metsätietoa?

Miksi meillä on metsätietoa? Tämä kysymys jää usein vastaamatta, kun riennetään vaatimaan julkisilla varoilla kerätyn tiedon avaamista vapaaseen käyttöön.

Jo vuosituhannen vaihteessa erään toisen viraston kollegan kanssa hämmästelimme tulokulmaa, jolla EU vaati julkisten tietojen avaamista vapaaseen käyttöön. Ajatuksena tuntui olevan, että julkisin varoin huvikseen kerätty data makaisi tarkoituksettomana virastojen arkistoissa ja tietojärjestelmissä. Tiedot pitäisi saada hyötykäyttöön ja heti!

.