metsäpolitiikka | Page 7 | Metsäkeskus

metsäpolitiikka

Ilkka Koivisto: Metsälaki uudistui – näkyykö muutos käytännössä?

Metsälaki uudistui vajaat pari vuotta sitten. Muutosta pidettiin suurena, kun metsänomistajille annettiin lain puolesta hyvin suuret vapaudet käsitellä metsäänsä. Odotettiin uusia tuulia metsien hoitoon ja hakkuuseen.

Laki sääntelee oikeastaan vain kolmea asiaa: harvennuksen jälkeistä puuston määrää, uudistamisvelvoitetta ja arvokkaita luontokohteita. Suurin huomio kohdistui eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatukseen, jonka uusi metsälaki nyt mahdollisti.

.