luonto | Page 10 | Metsäkeskus

luonto

Björn Stenmark: METSO och emotionella impediment – tunnearvometsä

METSO-programmet som startade 2002 har varit och är en stor framgång i naturskyddet i Finland. Med små medel har underverk skett i naturen. Hos den stora massan skogsägare och skogsfackmän har attityderna ändrat drastiskt. Målet med METSO är att stoppa tillbakagången av hotade arter och att skydda skogsnaturens mångfald.

.