luonto | Page 6 | Metsäkeskus

luonto

Anna Rakemaa: Natura-alueiden monipuolisuus unohtuu usein

Natura-2000 verkostolla turvataan EU:n luontodirektiivin ja lintudirektiivin määrittämiä lajeja ja elinympäristöjä. Koska suojeltavat kohteet ja lait ovat moninaisia, Natura-ohjelma on rakennettu eri lakien pohjalta tapahtuvan suojelun varaan. Siksi myös Natura- kohteiden suojelutavoitteet ja -toimenpiteet vaihtelevat kohteittain. 

.