Kannattava metsänomistus | Metsäkeskus

Kannattava metsänomistus

Lisätietoja

Juho Turunen
projektipäällikkö
puh. 050 528 4186
juho.turunen(at)metsakeskus.fi

Esa Lappalainen
metsätilarakenteen asiantuntija
puh. 0400 256 146
esa.lappainen(at)metsakeskus.fi

Puun käyttö on Kaakkois-Suomessa aktiivista. Puuhuollon toimivuuden ja metsätalouden kestävyyden edellytyksenä on, että metsät ovat aktiivisessa hoidossa ja käytössä. Yksityismetsien merkitys puun tuotannossa on suuri, sillä noin 80 prosenttia teollisuuden käyttämästä kotimaisesta raakapuusta on peräisin yksityismetsistä. Siten yksityismetsänomistajien toiminta ja aktiivisuus puumarkkinoilla on teollisuuden puunhankinnan näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää. 

Yksityismetsänomistuksen rakenteen ennakoidaan muuttuvan siten, että seuraavan kymmenen vuoden aikana metsänomistajien keski-ikä edelleen nousee. Omistusjärjestelyt kannattaisi tehdä omistajien elinaikana, jolloin järjestelyt voidaan toteuttaa hallitummin ja vältetään kuolinpesäomistuksien syntyminen. Merkittävä muutos metsänomistajakunnassa on odotettavissa, kun suurten ikäluokkien metsäomaisuus siirtyy seuraaville sukupolville. Metsätalous kaipaa uusia, omasta tahdostaan metsänomistajiksi ryhtyviä metsänomistajia.   

Kannattava metsäomistus -hanketta rahoittavat Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2019–31.10.2022 

Hankkeen tavoitteet

Kannattava metsänomistus -koulutushankkeen tavoitteena on saada aikaan aktiivisia metsätilojen omistajanvaihdoksia ja hallittua yhteisomistusta. 

 • Aktiivinen ja yritysmäisempi metsänomistus 
 • Metsänomistusrakenteen kehittäminen 
  • Uusien kuolinpesien syntymisen ehkäiseminen elinaikana tehdyillä metsätilojen omistajanvaihdoksilla 
  • Nykyisten kuolinpesäomistuksien ja metsäyhtymien vähentäminen 
  • Metsätilojen pirstoutumisen ehkäiseminen 
  • Metsätilojen siirtyminen yksinomistukseen 
  • Metsätilakoon kasvattaminen 
 • Metsätilarakenteen kehittäminen 
  • Yhteismetsien lisääminen   
  • Yhteismetsien pinta-alan kasvattaminen 

Hankkeen koulutukset

Hanke toteutetaan luokkakoulutuksina, webinaareina, verkko-opintoina ja loppuseminaarilla. Hankkeen sisältö on jaettu kolmeen aihealueeseen. Kaikki koulutuskerrat järjestetään useampaan kertaan hankkeen aikana, jotta myöhemminkin mukaan ilmoittautuneet voivat käydä kaikki koulutukset. 

Ilmoittaudu koulutuksiin Metsäkeskuksen tapahtumakalenterissa.

Hankkeen aihealueet ja koulutukset:

 • Aktiivinen ja yritysmäinen metsänomistus  
  • Metsäverotus 
  • Digitieto metsätaloudessa   
  • Metsä sijoituksena   
  • Metsän ja sen omistajan riskien hallinta 
 • Metsätilojen omistusjärjestelyt  
  • Metsätilan sukupolvenvaihdos, tavoitteen määrittely ja taloudellinen näkökulma  
  • Kuolinpesien ja yhtymien toiminta ja purkaminen   
  • Sähköinen kiinteistönvaihdantapalvelu, vain webinaarina 
 • Metsätilarakenne  
  • Kannattaako liittyä valmiiseen vai perustaa oma yhteismetsä? 

Koulutukset järjestetään seitsemällä paikkakunnalla: Savonlinna, Pieksämäki, Mikkeli, Kouvola, Kotka, Lappeenranta ja Helsinki. Näiden lisäksi järjestetään myös webinaariryhmä, joka mahdollistaa kauempana asuvien osallistumisen omalta tietokoneelta. 

Koulutusten aikataulut ovat muuttuneet koronatilanteen takia

 

.