Kaarnakuoriaistuhot | Metsäkeskus

Kaarnakuoriaistuhot

Lisätietoja

Pekka Kuitunen
metsänhoidon asiantuntija
puh. 029 432 4436
pekka.kuitunen(at)metsakeskus.fi

Kuusia vahingoittavat kuivina kesinä nopeasti lisääntyvät kirjanpainajat. Ne lisääntyvät tuulen kaatamissa puissa, kuusipinoissa sekä heikkokuntoisissa pystypuissa. Hyvin runsaana esiintyessään kirjapainajat voivat käydä myös elävien puiden kimppuun.

Puut, joihin kirjanpainajat ovat iskeytyneet voivat olla aivan vihreitä ja terveen näköisiä. Kirjanpainajan läsnäolon tunnistaa kuorella olevista sisäänmenorei'istä, joiden ympärillä on ruskeaa purua. Kirjanpainajat syövät kuusen nilakerrosta ja katkaisevat nestevirtaukset puun rungolla, jolloin kuusi ennen pitkää kuivaa pystyyn.

Kirjanpainajien iskeytymiselle otollisia kohteita ovat varttuneet kuusikot alueilla, joilla kuoriaisten kanta on runsas, ja joiden läheisyydessä on ollut myrskytuhoja tai aiempia kirjanpainajatuhoja. Kirjanpainajia kiinnostavat myös kuusikot avoimien ja aurinkoisten alueiden reunassa.

Männyissä ja mäntypinoissa elää ytimennävertäjä, joka nakertaa latvan kasvaimet ontoiksi. Ytimennävertäjä aiheuttaa kasvutappioita, mutta harvoin puiden kuolemia.

Tuhojen estäminen

Kaarnakuoriaistuhojen leviämistä torjutaan kuljettamalla kaadettu puutavara sekä tuulen kaatamat puut ajoissa pois metsistä. Kuorellinen mäntypuutavara on kuljetettava Etelä-Suomessa pois kesäkuun loppuun mennessä ja kuusipuutavara heinäkuun aikana. Pohjois-Suomessa vastaavat ajankohdat ovat kaksi viikkoa myöhäisemmät. Katso tarkat määräajat ja tietoa metsätuholain valvonnasta Omavalvonta -sivulta.

Myrskyn tai muun tuhon vahingoittamat puut on poistettava, jos niitä on samassa paikassa yli 10 kuutiota. Vastuu on metsänomistajalla tai puutavarapinojen omistajalla.

Tuhoista ilmoittaminen

Hyönteistuhojen aiheuttamista hakkuista tulee tehdä metsänkäyttöilmoitus. Suomen metsäkeskus seuraa tuhojen laajuutta ilmoitusten perusteella. Lisätietoja tuhotilanteissa toimimiseen saat oman alueesi metsäasiantuntijoilta.

.