Kaakon tiet | Metsäkeskus

Kaakon tiet

Lisätietoja

Jani Salomaa
projektipäällikkö
puh. 050 309 6130
jani.salomaa(at)metsakeskus.fi

Ukko Bamberg
projektiasiantuntija
puh. 050 572 3922
ukko.bamberg(at)metsakeskus.fi

Neuvontaa yksityistieasioissa arkisin klo 8–16, puh. 050 572 3922. Voit laittaa yhteydenottopyynnön myös sähköpostilla ukko.bamberg(at)metsakeskus.fi

 

Kaakon tiet – Kaakkoisen Suomen yksityistiestön parantaminen -hankkeen päätavoitteena on yksityistiestön kehittäminen ja sen palvelutason nostaminen vastaamaan metsätalouden kuljetusten ja muun maaseudun liikennöinnin tarpeita Suomen metsäkeskuksen kaakkoisella palvelualueella eli Etelä-Savon, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.

Yksityistiestön parantaminen on välttämätöntä, jotta säilytetään eri elinkeinojen toimintaedellytykset tarvittavalla tasolla. Metsätiestön ja muun yksityisverkoston perusparannustyömäärät ovat olleet jyrkässä laskussa usean vuoden ajan. Samaan aikaan tiestöltä odotetaan tulevaisuudessa parempaa palvelukykyä vastaamaan biotalouden kasvaviin tarpeisiin ja kuljetussuoritteisiin. Ilmastonmuutoksen seurauksena tiestön hyvän kunnon merkitys korostuu edelleen. Tielainsäädäntöä on juuri uudistettu, mikä aiheuttaa mittavan koulutustarpeen tiekunnille ja muille alan toimijoille.

Hankkeen tavoitteina on lisätä yksityisteiden kunnossapitoa ja perusparannusta sekä kehittää sähköisiä tietietoja ja palveluja.

Tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetaan seuraavia toimenpiteitä

 • Tiekuntien aktivoiminen ja avustaminen neuvonnan keinoin
 • Kuntakohtaiset yksityistiepäivät eli info- ja koulutustilaisuudet tiekunnille ja alan toimijoille
 • Webinaari-koulutustilaisuudet tiekunnille ja alan toimijoille
 • Kartoitetaan nykyisen tiestötiedon saatavuus ja tiedon laatu sekä päivitetään tietoja
 • Uusien menetelmien ja toimintamallien kehittäminen ja esittely
 • Tietopalvelu tiekunnista ja palvelun tarjoajista

Tiestön kunnossapidon ja perusparannuksen työllisyysvaikutukset kohdistuvat suoraan maaseudulle. Epäsuorat vaikutukset ulottuvat koko biotalouden arvoketjuun. Kehitettävät sähköiset palvelut helpottavat tiekuntien ja urakoitsijoiden kohtaamista sekä helpottavat teiden hoitoa ja mahdollistavat palvelumarkkinoiden kasvun. Tiestön hyvä kunto parantaa myös muiden maaseutuelinkeinojen kuljetusmahdollisuuksia sekä maaseudun asukkaiden hyvinvointia.

Kaakkoisen Suomen yksityistiestön parantaminen -hankkeen toteuttaa Suomen metsäkeskus, hankeen toteutusaika on 1.1.2019–31.12.2020. Hankkeen ohjausryhmässä ja asiantuntijayhteistyössä ovat mukana Metsäteho, metsäteollisuusyrityksiä, metsänhoitoyhdistyksiä sekä muita metsäpalvelu- ja tieisännöintiasiantuntijoita. Lisäksi hanke tekee yhteistyötä muiden vastaavien hankkeiden kanssa.

Hankkeen rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto sekä yksityiset toimijat, joita ovat: Metsä Group, Mhy Etelä-Savo, Mhy Kaakko, Mhy Kangasniemi-Pieksämäki, Mhy Keski-Savo, Mhy Kymenlaakso, Mhy Mänty-Saimaa, OTSO Metsäpalvelut, Stora Enso, UPM ja Versowood.

Hankkeen tuottamia materiaaleja

Tilaisuuksien materiaalit

Tieiltojen materiaalit 2020

Tieiltojen materiaalit 2019

Hyödyllisiä linkkejä

 • Tienhoito.fi  
  • Metsäkeskuksen hallinnoima yksityistiesivusto ja urakoitsijahakemisto.
 • Metsään Tie
  • Mobiilisovellus yksityisteiden kunnon mittaamiseen ja tietojen raportoimiseen. Sovelluksen avulla voit arvioida älypuhelimella ajamasi tien kunnon sekä raportoida yksittäisiä havaintoja tiestä. Sovellus tallentaa puhelimen sijaintitiedon ja kiihtyvyysanturin avulla saatavan arvion tien kunnosta. Tallennetut tiedot yhdessä antamasi tien kuntoarvion sekä raportoitujen havaintojen kanssa lähetetään puhelimesta edelleen taustapalveluun, jossa tiedoista koostetaan tiedot Metsäkeskuksen karttapalvelua varten.
 • Metsätietieto-karttapalvelu
  • Tienkäyttäjien havainnot ja ajotiedot metsäteiden kunnosta kerätään Metsäkeskuksen uuteen Metsätietieto-karttapalveluun. Tiedot kerätään Metsään Tie -mobiilisovelluksella. Karttapalveluun tuotetaan myös tietoa metsäteiden vaikutusalueella olevasta puuston määrästä.
 • Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin
  • Uuden yksityistielain (560/2018) myötä Yksityistiekunnilla on vuodesta 2019 alkaen velvollisuus toimittaa Väylän Digiroad-järjestelmään tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot. Yksityisteiden valtionavustuksen saamisen yhtenä edellytyksenä on, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat Digiroadissa ajantasaiset.
 • Ilmoita tiekunnan yhteystiedot Maanmittauslaitokseen
  • Tiekunnan toimitsijan tai hoitokunnan tehtävänä on ilmoittaa yhteystiedot merkittäväksi maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin.
 • Metsänhoitosuositukset metsäteiden kunnossapitoon, Tapio Oy
 • Yksityisteiden tieyksiköinti 2019, Maanmittauslaitos

 

 

.