Julkisen vallan käyttö | Metsäkeskus

Julkisen vallan käyttö

Lisätietoja

Metsäkeskuksessa ratkaisuvaltaa julkisen vallan käyttöä koskevissa asioissa käyttävät johtaja, metsäjohtaja sekä rahoitus- ja tarkastuspäälliköt. Ratkaisut palvelualueilla tekevät rahoitus- ja tarkastuspäälliköt, joiden määrästä ja tehtäväjaosta päättää Metsäkeskuksen johtaja. Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa johtajan päätöksen.

Metsäkeskuksen johtokunta osallistuu julkisen vallan käyttöä koskevien asioiden hoitamiseen vain tehtävien hoitoon tarkoitettujen varojen käytön osalta.

Julkisen vallan käyttöön liittyviä tehtäviä hoitava toimihenkilö saa osallistua Metsäkeskukselle kuuluvien muiden tehtävien hoitoon edellyttäen, että näiden tehtävien hoitaminen ei vaaranna julkisen vallan käyttöä koskevien tehtävien hoidon riippumattomuutta ja puolueettomuutta.

Johtaja määrää henkilöt, jotka hänen, metsäjohtajan ja rahoitus- ja tarkastuspäälliköiden lisäksi voivat käyttää julkista valtaa. Määräyksessä yksilöidään, ovatko toimihenkilöt esittelijän vai tarkastajan asemassa. Henkilölistan tulee olla nähtävillä.

Ratkaisuvaltaa julkisen vallan käyttöä koskevissa asioissa käyttävät henkilöt:

 • johtaja Ari Eini
 • metsäjohtaja Anna Rakemaa
 • rahoituksen ja tarkastuksen palvelupäällikkö Aki Hostikka
 • rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jarkko Partanen
 • hankehallinnon päällikkö Pekka Hovila

Pohjoinen palvelualue
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jussi Pirkonen

Itäinen palvelualue
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Mikko Korhonen

Läntinen palvelualue
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Ari Nikkola

Kaakkoinen palvelualue
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Sari Aldén

Eteläinen palvelualue
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Sari Aldén

Julkista valtaa esittelijöinä tai tarkastajina käyttävät henkilöt

Julkista valtaa esittelijöinä palvelualueilla käyttävät rahoitus- ja tarkastusasiantuntijat, metsätietopäälliköt, metsätietoasiantuntijat ja asiakkuusasiantuntijat.

Julkista valtaa tarkastajina palvelualueilla käyttävät metsäneuvojat.

Metsäkeskuksen julkisen vallan käyttöä ohjaava lainsäädäntö

Julkisen vallan käytön järjestämisestä Metsäkeskuksessa sekä tehtävistä, jotka voivat sisältää julkisen vallan käyttöä, säädetään muun muassa seuraavissa laeissa:

 • laki Suomen metsäkeskuksesta
 • metsälaki
 • metsätalouden rahoitusta koskeva lainsäädäntö
 • laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä
 • riistavahinkolaki
 • laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta
 • laki metsänhoitoyhdistyksistä
 • laki metsänviljelyaineiston kaupasta
 • puutavaranmittauslaki
 • yhteismetsälaki
 • yhteisaluelaki
 • varainsiirtoverolaki

.