Talousmetsälehdot monimuotoisiksi | Metsäkeskus

Talousmetsälehdot monimuotoisiksi

Kokemuksia talousmetsälehtojen luonnonhoidollisista hakkuista

Vuosina 2010–2012 toteutettiin Pirkanmaalla maa- ja metsätalousministeriön rahoittama valtakunnallinen METSO –luonnonhoitohanke Talousmetsälehdot monimuotoisiksi. Hankkeesta saadut kokemukset ja tulokset on koottu tähän julkaisuun, jonka tavoitteena on lisätä tietoa talousmetsälehtojen hoidon eri vaihtoehdoista. Lisäksi julkaisuun on koottu tietoa eri lähteistä lehtojen yleisestä merkityksestä lajistolle. Runsaalla määrällä valokuvia on pyritty hahmottamaan mahdollisimman laajasti erilaisia kohteita ja niiden hoitoa. Julkaisusta löytää hyviä käytännön vinkkejä talousmetsälehtojen hoitoon ja vaihtoehtoja tavanomaiselle metsänkäsittelylle. 

Julkaisun kirjoittajat Suomen metsäkeskuksen Pirkanmaan alueyksikön luonnonhoidon asiantuntijat Timo Vesanto ja Jukka Ruutiainen ovat itse olleet suunnittelemassa kaikkia kirjan esimerkkikohteiden hakkuita. Kahden vuoden aikana saadut arvokkaat kokemukset ovat nyt kaikkien käytettävissä lehtojen hoidon suunnittelussa niin luontoarvoiltaan arvokkaissa kohteissa kuin hyvin tavanomaisissakin talousmetsissä.

.