Rapporten Skogarna i klimatpolitiken | Metsäkeskus

Rapporten Skogarna i klimatpolitiken

Hur kan vi bäst bidra till verkställandet av Parisavtalet inom skogsbruket – särskilt skogsbruket i Finland – på grundval av vetenskaplig forskning?

Varför har också experterna i LULUCF-debatten framfört sinsemellan så olika synpunkter på skogsbrukets klimateffekter?

Rapporten Skogarna i klimatpolitiken är en analys av LULUCF-debatten år 2017 av Pekka Kauppi, professor i miljövård vid Helsingfors universitet.

Skogarna i klimatpolitiken

.